วิษณุ เครืองามเยือนสงขลาจับมือผู้ว่าฯ เน้นการช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่

วิษณุ เครืองามเยือนสงขลาจับมือผู้ว่าฯ เน้นการช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 10 มี.ค. 64 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ อาทิ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมประมง ฯลฯ ประชุมการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
157964401 3473436069431604 4374012642970041257 o HATYAITODAY
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้มาติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนแก้ไขปัญหาในระดับชาติย่างเร่งด่วนต่อไป โดยเฉพาะการติดตามการลักลอบเข้าเมืองช่วงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้งด่านสะเดา อำเภอสะเดา และด่านประกอบ อำเภอนาทวี
158870390 3473436092764935 5831677211497517515 o HATYAITODAY
 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 , การป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 , การดำเนินการตามหลัก “บวร : บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น , ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม , การเร่งรัดจัดทำแผนการจัดสรรน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย , การแก้ไขพืชผลทางการเกษตร , การจัดการประมงอย่างยั่งยืน , การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น
156476790 3473435906098287 3158370820511314468 o HATYAITODAY
อย่างไรก็ตามจังหวัดสงขลาได้มีการนำเสนอปัญหาอุปสรรคสำคัญ และแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นทะเลสาบสงขลา (น้ำเค็มรุกล้ำ , ปัญหาตื้นเขิน) , การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
159112525 3473436132764931 7285049215096514448 o HATYAITODAY
อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

กรมทางหลวงเตรียมก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับที่แยกคูหา จ.สงขลา

Wed Mar 10 , 2021
กรมทางหลวงเตรียมก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับที่แยกคูหา จ.สงขลา รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า ได้รับงบประมาณปี 64 วงเงิน 950 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่แยกคูหา จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 4(เพชรเกษม) กับทางหลวงหมายเลข 406 (สายปากจ่า–ตำมะลัง) อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ช่วงเดือน ก.ค. 64 ใช้เวลาสร้าง 900 วัน หรือประมาณ 2 ปี 6 เดือน แล้วเสร็จต้นปี 67 แนวคิดการออกแบบโครงการใช้พื้นที่เขตทางหลวงโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินสองข้างทางมากที่สุด เพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณทางแยกน้อยที่สุด จะไม่เวนคืนที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจรในแต่ละทิศทาง และลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางแยก แก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ออกแบบระบบระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดรูปแบบการก่อสร้างทางต่างระดับเป็นสะพานบนทางหลวงหมายเลข4 ข้ามทางหลวงหมายเลข406 พร้อมสี่แยกวงเวียนระดับพื้นใต้สะพาน ตัวสะพานมีความยาวรวม 750 เมตร ขนาด 6 ช่องจราจรไปกลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร […]
ปกข่าวใหม่ 01