โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

จากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้รพ.หลักและรพ.สนามที่จัดเตรียมไว้เต็มจนต้องมีการขยายรพ.เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

212115301 771353683543548 4262345245238731056 N

โดยทางโรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวี มีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 90 เตียง กำลังขออนุญาตขยับขยายขนาดของโรงพยาบาล เป็น 120 เตียง แต่วันนี้เรามีผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาล (ไม่นับโรงพยาบาลสนาม) ทั้งสิ้น 95 คน เรียกได้ว่าเกินจำนวนที่รพ.จะรับได้

106675184 557559234922995 7364803328730157621 N

และไม่นับผู้ป่วยปกติทั่วไปนอกจากนี้เรายังมีทั้งการผ่าตัดคลอดผู้ป่วยโควิด (Cesarian section) การฟอกไต (hemodialysis) ในผู้ป่วยโควิด ทางโรงพยาบาลสมเด็จฯนาทวีจึงอยากขอกำลังช่วยเหลือ ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์การแพทย์ทั้ง ถุงมือ ชุด PPE ไซริงฉีดยา กำลังทุนทรัพย์ เพื่อเราจะสู้วิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันสามารถบริจาคได้ที่บัญชี เงินบริจาค ร.พ.สมเด็จฯนาทวี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 928-0-29569-1

อ้างอิง : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศปชช.สามารถขอเอกสารออกนอกจังหวัด ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1

Mon Jul 5 , 2021
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศปชช.สามารถขอเอกสารออกนอกจังหวัด ณ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 วันที่ 5 ก.ค. 64 เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) ให้นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เอกสารการแสดงตนอื่นๆที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับสามารถขอเอกสารและเขียนแบบฟอร์มด้วยตนเองณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่ 1ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-465502 อย่างไรก็ตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดสงขลาต้องทำการสแกน QR CODE Songkhla Care ทุกครั้ง หรือคลิกลิงค์ https://songkhla.psu.link/ โดยแนวทางในการเดินทางเข้าจังหวัดสงขลา ทางจังหวัดได้แยกผู้เดินทางออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่ม […]
ปกข่าว 01