รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 ปี 2563

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 ปี 2563

จากสถานการณ์ปัจจุบันส่งผลกระทบให้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นไตรมาสที่ 2 หดตัวร้อยละ -20.0 พิจารณาจากเครื่องชี้ด้านอุปทานหดตัวร้อยละ -32.5 จากดัชนี ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ –3.7 จากการระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าลดลงดัชนีผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ -77.6 จากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลดลงร้อยละ -89.2 เนื่องจากจังหวัดประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อชะลอการระบาดของ COVID-19 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองลดลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์จากการระบาดของ COVID-19 ทำให้จังหวัดประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศประกอบกับมาเลเซียมีการล็อกดาวน์อีกรอบ 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563)

โดยดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัว ร้อยละ 3.3 เนื่องจากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น ตามเนื้อที่ให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรได้ขยายเนื้อที่ปลูกในช่วงยางราคาดีเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ขยายตัว ร้อยละ 11.9 สะท้อนได้จากดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ 21.6 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับจังหวัดผ่อนคลายมาตรการทำให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการและส่งมอบตามงวดงานที่แล้วเสร็จดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 20.3 จากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นดัชนีการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ 6.8 เนื่องจากการส่งออกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะสินค้าประเภทถุงมือยางและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.0 จากการขออนุญาตพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นปริมาณเงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคและการจ้างงานลดลง

รายงานภาวะเศรษกิจการคลังจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 ปี2563

economy

รายงานภาวะเศรษกิจการคลังจังหวัดสงขลา ไตรมาส 2 ปี2563

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานการคลังจังหวัดสงขลา

Next Post

รมว.ศึกษาธิการ ชี้นักเรียนชู 3 นิ้ว หน้าเสาธง เป็นสิทธิส่วนบุคคล เตือนครู-ผู้บริหารโรงเรียนอย่าโยนเชื้อเข้ากองเพลิง

Tue Aug 18 , 2020
รมว.ศึกษาธิการ ชี้นักเรียนชู 3 นิ้ว หน้าเสาธง เป็นสิทธิส่วนบุคคล เตือนครู-ผู้บริหารโรงเรียนอย่าโยนเชื้อเข้ากองเพลิง   จากเหตุการณ์ 3 วันที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวทางการเมือง และมีการชุมนุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นักเรียน นักศึกษา ออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิ์เสรีภาพ ความเสมอภาค ต่อต้านระบบอำนาจนิยม กรณีเด็กนักเรียนแสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว ระหว่างเคารพธงชาติ และได้มีเหตุการณ์คุณครูและผอ. เข้ามาห้ามและไม่ได้อนุญาตให้เกิดการแสดงออกต่างๆ กลายเป็นภาพที่ออกไปเป็นเสียงวิจารณ์ในกระแสสังคมดัง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ จึงรีบออกมากล่าวถึงกรณีนี้ว่า นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก แต่ต้องมีขอบเขต และควรระมัดระวังเรื่องการท้าทาย หรือการแสดงออกที่อาจทำให้เกิดความแตกแยก จึงอยากให้ทุกฝ่ายพิจารณาอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันก็พร้อมเป็นตัวแทนรัฐบาลพูดคุยกับนักเรียนและนักศึกษา    ทุกฝ่ายต้องทำความเข้าใจกับสถานการณ์และโรงเรียนที่มีความกดดันในการแสดงออกของนักเรียน ทางกระทรวงฯก็ต้องเปิดรับฟังว่าปัญหาต่าง ๆ มีเรื่องอะไรบ้าง ทั้งเรื่องในโรงเรียน และเรื่องของการเมือง เพื่อจะได้รวบรวมความคิดที่เห็นต่าง หรือว่าเห็นตรงกัน หลังจากนั้นต้องมีการเจรจาพูดคุยกันระหว่างครูและนักรียน ส่งผ่านมาที่ผู้บริหารของกระทรวงฯ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทำให้ความกดดันเบาบางลง เป็นโอกาสดีที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสฟังนักเรียน   เช่น “ถ้าหากนักเรียนมีการเรียกร้องแก้รัฐธรรมนูญเราก็ต้องถามว่า […]
รมว.ศึกษาธิการ ชี้นักเรียนชู 3 นิ้ว หน้าเสาธง เป็นสิทธิส่วนบุคคล เตือนครู-ผู้บริหารโรงเรียนอย่าโยนเชื้อเข้ากองเพลิง