สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563  พลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคCovid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 14 เมษายน 2553 เวลา 12.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 587 ราย

  • ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 550 ราย
  • รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 0 ราย
  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 37 ราย
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 32 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษา 11 ราย
  • หายแล้ว 26 ราย
  • กลุ่มดาวห์จากอินโดนีเซียเป็นผู้ป่วยยืนยัน 19 ราย (กักตัวที่โรงพยาบาลนาหม่อม)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 14 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

ผู้ติดเชื้อแยกเป็นรายอำเภอได้แก่ จะนะ 6 ราย หาดใหญ่ 11 ราย บางกล่ำ 2 ราย เมืองสงขลา 1 ราย คลองหอยโข่ง 1 ราย ระโนด 1 ราย เทพา 3 ราย สิงหนคร 6 ราย สะเดา 1 ราย

พื้นที่อีก 7 อำเภอได้แก่ อ.นาทวี สะบ้าย้อย นาหม่อม รัตภูมิ ควนเนียง สทิงพระ และกระเเสสินธุ์ ยังปลอดผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ขอให้ทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ,เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า แคะจมูก ขยี้ตา และไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์
อ้างอิง: สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

PUI สร้างความเข้าใจสำหรับผู้ติดโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ

Tue Apr 14 , 2020
PUI สร้างความเข้าสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการ ตามข้อมูล จากนพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขจะปรับเกณฑ์ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรคผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI เพื่อให้มีการตรวจประชาชนครอบคลุมตามสถานการณ์ปัจจุบัน จากเดิมจะต้องมีประวัติเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีประวัติในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มขยายเป็น 3 กรณีที่ต้องอยู่ในข่ายสอบสวนและตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย กรณีที่ 1 เฝ้าระวังด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งเพิ่มขยายให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศ ทุกช่องทางที่มีไข้ 37.3 องศา หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีที่ 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท 2.1 ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ มีไข้ 37.5องศา หรือมีประวัติร่วมอาการระบบทางเดินหายใจ หายใจหอบเหนื่อย มีประวัติไปพื้นที่เกิดโรคโควิด-19 ประกอบอาชีพกี่ยวข้องท่องเที่ยว แออัด ไปสถานที่ชุมนุม สัมผัสผู้ป่วย 2.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ แม้จะยังหาสาเหตุติดเชื้อไม่ได้ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 48 ชม. มีอาการรุนแรง […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01