เกษตรกรภาคใต้มีเฮ ม.อร่วมกับสนง.เกษตรสงขลาประกาศ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน

เกษตรกรภาคใต้มีเฮ ม.อร่วมกับสนง.เกษตรสงขลาประกาศ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงงานวิจัยด้านการเกษตร และนำผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและพร้อมใช้มาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

เกษตรกรภาคใต้มีเฮ  ม.อร่วมกับสนง.เกษตรสงขลาประกาศ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน

 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการในพืชเศรฐกิจของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช เพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยตามผลการตรวจวิเคราะห์ โดยจะลดค่าบริการพิเศษ ให้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  ในส่วนของค่าบริการของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดอัตราค่าบริการดังนี้

 1. การวิเคราะห์พืช (ใบปาล์มน้ำมัน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,020 บาท

 2. การวิเคราะห์ดิน (ความอุดมสมบูรณ์พื้นฐาน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง 1,070 บาท

เกษตรกรภาคใต้มีเฮ ม.อร่วมกับสนง.เกษตรสงขลาประกาศ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 14 จังหวัดภาคใต้ ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว และขอเชิญส่งตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้ำมัน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และเป็นข้อมูลในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขี้น หากเกษตรกรมีความสนใจวิธีการเก็บตัวอย่างดินและการเก็บตัวอย่างใบ หรือมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สงขลา ผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านแล้ว 2 ราย ขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดสงขลาเป็น 0

Thu Jan 14 , 2021
สงขลา ผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านแล้ว 2 ราย ขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดสงขลาเป็น 0 วันที่ 13 ม.ค. 64 ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้ป่วยที่รักษาตัวตอนนี้หายกลับบ้านได้แล้ว 2 คน สรุปผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 2 คน ทั้งนี้ทางสาธารณสุข จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกันตัวเองสำคัญที่สุด ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ เลี่ยงเอามือแตะใบหน้า จมูก ตา ไม่ไปสถานที่เสี่ยง คนแออัด ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร ในกรณีที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ ควรปฏิบัติ ดังนี้ กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน เลี่ยงที่สาธารณะ/ชุมชนใส่หน้ากากและล้างมือหลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังวัดไข้และสังเกตอาการทุกวัน HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ Facebook iconFacebookTwitter […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01