สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

        นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จัดอบรมกิจกรรมข้าวครบวงจร โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดประตูเขียน อำเภอสิงหนคร

สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทำการเกษตร 2.9 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3 แสนไร่ รองเป็นอันดับ 2 จากพื้นที่ปลูกยางพารา ผลผลิตข้าวรวม 2 แสนตันต่อปี เป็นข้าวชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี 1 ข้าว กข.41 กข.43 กข.79 ข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้ยังมีข้าวพื้นเมือง ได้แก่ ข้าวช่อขิง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวลูกปลา ข้าวเฉี้ยง  โดยมีชาวบ้านเกษตรกรเป้าหมายจากอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระเข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้าวพันธ์ุ กข43 ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การทดสอบความงอกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จากวิทยากรศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปัตตานี รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกข้าวพันธ์ กข43 และการจัดการด้านการตลาด จากนายโชคดี ไล่สาม ประธานวิสาหกิจชุมชนข้าวแปลงใหญ่ตำบลบ้านข้า

สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 จังหวัดสงขลาได้สนับสนุนให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ กข.43 เพื่อการบริโภค เนื่องจากเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีความเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีปริมาณน้ำตาลกลูโคสต่ำกว่าข้าวชนิดอื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรับประทานข้าวที่มีน้ำตาลน้อย เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากการย่อยแป้งในข้าวให้เป็นน้ำตาลช้ากว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ และเนื่องจากเป็นข้าวที่ใช้เวลาย่อยแป้งเป็นน้ำตาลได้ช้า จึงทำให้อยู่ท้องได้นานขึ้น เหมาะกับคนที่อยู่ในระหว่างควบคุมน้ำหนัก

อีกทั้งข้าวที่ผลิตโดยเกษตรกรในพื้นที่ ยังเป็นข้าวปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดแมลง ไม่ใช้สารป้องกันมอดและแมลง ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้คนสงขลา หันมาบริโภคข้าวที่ปลูกในจังหวัดสงขลาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวนาในจังหวัดสงขลาได้ต่อยอดวิถีการทำนาของคนสงขลา ให้เป็นอัตลักษณ์ที่ยั่งยืน คู่กับพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Nov 6 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 6 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย 3 ราย สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย อินเดีย 1 ราย ทั้งหมดเดินทางมาจากต่างประเทศ จาก สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย อินเดีย 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย