จัดหางานจังหวัดสงขลาเตือน !! นายจ้าง รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

จัดหางานจังหวัดสงขลาเตือน !! นายจ้าง รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

วันที่ 25 ก.พ. 64 นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลีกเลี่ยงปัญหาขาดแคลนแรงงาน สามารถตรวจสอบควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบ ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชน โดยเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการยื่นบัญชีรายชื่อและแจ้งข้อมูลบุคคลผ่านระบบออนไลน์ กับกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ปรากฏว่ามีคนต่างด้าว 3 สัญชาติ มาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 654,864 คน ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด
อ้างอิง : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

Next Post

ถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเสร็จแล้ว เตรียมเปิดใช้งานเร็วๆ นี้

พฤหัส ก.พ. 25 , 2021
ถนนเสน่หานุสรณ์ – ถนนธรรมนูญวิถี ก่อสร้างปรับปรุงผ […]