ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯสงขลา สั่งการเน้นย้ำ ยังไม่อนุญาตให้เปิด โรงเหล้า โรงเบียร์ ผับแอนด์เรสเตอรองท์

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯสงขลา สั่งการเน้นย้ำ ยังไม่อนุญาตให้เปิด โรงเหล้า โรงเบียร์ ผับแอนด์เรสเตอรองท์

      จากที่จังหวัดสงขลาได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ ๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้อำเภอปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไปแล้วนั้นจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการออกตรวจติดตาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

โดยเฉพาะในส่วนของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เช่น โรงเบียร์ โรงเหล้า ผับแอนด์เรสเตอรองท์ (Pub & Restaurant) ที่เน้นให้บริการ เพื่อบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มอื่นที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจำนวนมากและ มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือ บริเวณที่ต้องห้าม เช่น ชายหาด,สวนสาธารณะ ทั้งที่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ยังไม่อนุญาตให้สถานที่ดังกล่าวเปิดดำเนินกิจการและ ไม่อนุญาตให้จำหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้

ดังนั้น จังหวัดสงขลาจึงขอให้นายอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสั่งการให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและ ให้รายงานผลการปฏิบัติให้จังหวัดทราบ

 

ด่วนที่สุด! ผู้ว่าฯสงขลา สั่งการเน้นย้ำ ยังไม่อนุญาตให้เปิด โรงเหล้า โรงเบียร์ ผับแอนด์เรสเตอรองท์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : จังหวัดสงขลา

Next Post

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่แนะแนวทางแก้ไขผลกระทบจากฟาร์มไก่ส่งกลิ่น

Thu Jun 18 , 2020
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่แนะแนวทางแก้ไขผลกระทบจากฟาร์มไก่ส่งกลิ่น เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากฟาร์มไก่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอบางกล่ำ เทศบาลตำบลท่าช้าง สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สนง.ปศุสัตว์จังหวัด สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สนง.สาธารณสุขจังหวัด และผู้ประกอบการ ตลอดจนตัวแทนผู้ร้องที่ได้รับผลกระทบ ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ ซึ่งฟาร์มไก่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 15 ตำบลท่าช้าง เลี้ยงไก่อยู่ประมาณ 1,500 ตัว จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ทางผู้ประกอบการดำเนินการ เช่น ล้างคอกไก่ทุกวัน ขุดบ่อพักน้ำที่ล้นออกมาจากบ่อหมักก๊าซ (เพิ่มอีก) 1 บ่อ และทำฝาปิดบ่อ แต่เนื่องจากยังมีกลิ่น จึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ล้างคอกไก่ จำนวน […]
ฟาร์มไก่