( สงขลา ) ยอดการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนไตรมาสแรกสดใส โตกว่า 19.31% เป็นเดือนที่ 3

( สงขลา ) ยอดการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนไตรมาสแรกสดใส โตกว่า 19.31% เป็นเดือนที่ 3

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2564 (มกราคม – มีนาคม) สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยเติบโตต่อเนื่อง มีมูลค่า 383,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31% ซึ่งแบ่งเป็นการส่งออก 225,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.50% และการนำเข้า 157,596 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.65% โดยไทยยังคงได้ดุลการค้าต่อเนื่องที่ 68,385 ล้านบาท
182681203 4030356897039813 8652809128055542112 n HATYAITODAY
สำหรับ การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มีมูลค่า 222,720 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.57% แบ่งเป็นการส่งออก 136,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.07% และนำเข้า 86,264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.83% เมื่อพิจารณาในรายประเทศ พบว่า มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 145,869 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.74% รองลงมา คือ สปป.ลาว มีมูลค่าการค้า 144,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.00% กัมพูชามีมูลค่าการค้า 47,554 ล้านบาท ลดลง 3.76% และเมียนมา มีมูลค่าการค้า 45,739 ล้านบาท ลดลง 7.07% สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปตลาดมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และรถยนต์และส่วนประกอบ ตลาด สปป.ลาว ได้แก่ ทองคำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล และรถยนต์นั่ง ตลาดกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ ตลาดเมียนมา ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องเทศและสมุนไพร สินค้านำเข้าสำคัญจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ อาทิ ผัก ธัญพืช สัตว์น้ำ เทปแม่เหล็ก ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง (ไฟฟ้า) และอะลูมิเนียม เป็นต้น
182594259 4215025328520761 7199491941566351612 n HATYAITODAY
ในขณะที่ การค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ มีมูลค่า 160,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.06% แบ่งเป็นการส่งออก 89,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.08% และนำเข้า 71,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.03% โดยจีนเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้า 67,210 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.14% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มีมูลค่าการค้า 26,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.95% เวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 16,015 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.39% และประเทศอื่นๆ (อาทิ สหรัฐ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) มีมูลค่าการค้า 51,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.71% สินค้าส่งออกสำคัญไปจีน ได้แก่ ยางพารา ผลไม้สด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แห้ง และผลิตภัณฑ์ยาง ไปสิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า และเครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า ไปเวียดนาม ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด สินค้านำเข้าสำคัญจากจีน สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นสินค้าเกษตรและวัตถุดิบขั้นกลางต่างๆ อาทิ พืชและผลิตภัณฑ์ สินค้าชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า สารหอมระเหย และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
ด่านสะเดา ๒๑๐๕๐๖ HATYAITODAY
นายกีรติฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การเปิดทำการจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ไทยเปิดทำการจุดผ่านแดนฯ ทั้งสิ้น 46 แห่ง เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วยด้านชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด 1 แห่ง คือ (1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง และด้านชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 แห่ง คือ (1) จุดผ่อนปรนการค้าห้วยต้นนุ่น (2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเสาหิน (3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ (4) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง และ (5) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านน้ำเพียงดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางในการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านแก่ผู้ประกอบการ
อ้างอิง  : กรมการค้าต่างประเทศ

Next Post

จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 3 เป็นหญิงชรา อายุ 99 ปี

Sun May 9 , 2021
จังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 3 เป็นหญิงชรา อายุ 99 ปี จังหวัดสงขลา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 3 เป็นหญิงชรา อายุ 99 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ และถูกนำมาทำพิธีฌาปนกิจที่วัดมหัตตมังคลาราม หรือวัดหาดใหญ่ในทันที มีพิธีสวดบังสุกุล ทุกขั้นตอนเรียบง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นการเสียชีวิตต่อเนื่องกัน 2 วัน หลังจากที่เมื่อวานนี้ชาย อายุ 85 ปี เสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมของจังหวัดสงขลา ยังไม่นิ่งพบผู้ป่วยเพิ่มทุกวัน ล่าสุด อยู่ที่ 820 รายแล้ว สถานการณ์โควิด-19 ที่จังหวัดสงขลา ล่าสุดในวันที่ 8 พ.ค. 64 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 3 โดยเป็นหญิงชรา อายุ 99 ปี เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ […]
ปกข่าว 01