จังหวัดสงขลา ประกาศปิดถนนบริเวณคลองขวางถนนนครในเป็นการชั่วคราว เพื่อก่อสร้างสะพานใหม่

จังหวัดสงขลา ประกาศปิดถนนนครในเพื่อก่อสร้างสะพานเป็นการชั่วคราว

ด้วยจังหวัดสงขลา จะดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างสะพานใหม่ บริเวณคลองขวาง ถนนนครใน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 180 วัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องทำการปิดถนนนครใน ช่วงบริเวณก่อสร้างสะพานคลองขวางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2564 จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในการสัญจร และขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ทางนายไพโรจน์ สุวรรณจินดา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสะพานดังกล่าวฯ มีความชำรุดเสียหายอย่างมากเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานและสะพานดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาคับขันประกอบกับชุมชนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ สะพานอยู่ใกล้ทะเลทำให้คอนกรีตโครงสร้างมีการกัดกร่อนจากน้ำทะเลทำให้เกิดความชำรุดเสียหายอย่างรวดเร็ว
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพานคลองขวาง ถนนนครใน เขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การทุบทิ้งและก่อสร้างสะพานคลองขวาง (บริเวณธนาคารกรุงเทพฯ) เป็นงาน/งบประมาณของโยธาธิการจังหวัดสงขลา ระบุไว้ในป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้าง
โดยทางชาวบ้านสงสัยกันว่า ดูจากสายตา ผิวจราจรยังดูว่ายังเรียบร้อยดีไม่น่าจะต้องทุบทิ้ง เทศบาลนครสงขลาได้ร่วมสำรวจและขอให้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ทางโยธาธิการจังหวัดสงขลา เขาสำรวจความปลอดภัยของตอม่อ และโครงสร้างด้านล่างของสะพานอย่างละเอียดตามหลักวิชาการแล้ว พบว่า โครงสร้างฐานรากชำรุดเสียหาย ซ่อมแซมไม่คุ้มค่า หากขืนใช้ต่อไป สะพานอาจชำรุด ทรุดตัวลง จะเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ จึงจำเป็นต้องทุบทิ้งและดำเนินการสร้างใหม่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 73 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

จันทร์ มี.ค. 22 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 มีนาคม 2564 พบผู้ติดเช […]