ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

   วันนี้ (15 ก.ย. 63)  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 จำนวน 396 ราย โดยมีนายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 นายสมพงศ์ สนิทมัจโร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง ราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ซึ่งทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เป็นหน่วยงานสังกัดกรม ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชกฤษฎีกา พระราชอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 แล้วปล่อยตัวจำนวน 396 ราย โดยนำผู้ต้องราชทัณฑ์เหล่านั้น อบรมตามโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ตั้งแต่วันที่ 1-14 กันยายน 2563 รวมเป็นเวลา 14 วัน เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของกรมราชทัณฑ์ เพื่อในผู้ต้องราชทัณฑ์นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปบูรณาการณ์ ดำเนินชีวิตอย่างมีปกติสุขเป็นประชาชนที่ดีต่อไป

ทั้งนี้ก่อนการปล่อยตัว ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปล่อยตัวให้กับญาติพี่น้องที่มารอรับ บริเวณด้านหน้าทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ท่ามกลางความปิติยินดีที่ได้พบหน้าและ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

ทัณฑสถานสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 396 ราย ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้อง

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ความคืบหน้าเหตุการณ์รถตุ๊กตุ๊กหัวร้อนยิงกันแย่งลูกค้าข้างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

อังคาร ก.ย. 15 , 2020
ความคืบหน้าเหตุการณ์รถตุ๊กตุ๊กหัวร้อนยิงกันแย่งลูก […]
ความคืบหน้าเหตุการณ์รถตุ๊กตุ๊กหัวร้อนยิงกันแย่งลูกค้าข้างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่