Pgslot

โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 ตู้ จากภาคเอกชน - HATYAITODAY

โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 ตู้ จากภาคเอกชน

โรงพยาบาลสงขลาได้รับตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ชนิดความดันบวกจำวนวน 2 ตู้ จากภาคเอกชน

 วันที่ 15 ก.พ. 64 คุณยงยุทธ สุสมากุลวงศ์ และ บริษัทสยามไฟบอซีเมนต์กรุ๊ปและซีแพคโซลูชั่น ในเครือเอสซีจี ได้ส่งมอบห้องตรวจโควิด-19 ห้องความดันบวกชนิด  Positive  Oressure  เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 4 แห่ง ในพื้นที่ จชต. ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงขลา จำนวน 2 ตู้  โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลบันนังสตา และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก แห่งละ 1 ตู้ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นประธานการมอบตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวก ร่วมกับ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา บุคลากรสาธารณสุข ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ณ. หจก.ยะลาย่งฮวด ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

da5b2dadca5b0a40248430dc528983b3 small HATYAITODAY

เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับโครงการมอบตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวกนี้ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างบริษัทสยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ปและชีแพคโลชั่น ในเครือเอสซีจี กับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เอสซีจี โดยในพื้นที่จังหวัดยะลา มีทางบริษัท ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง และบริษัท จิวมุ้ยเฮียง ย่งฮวดวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมโครงการ เพื่อจะส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะช่วยกันกำจัดโรคโควิด- 19 ให้หายจากประเทศไทย ของเรา ด้วยการคิดค้นนวัตกรรม

8f6870d1744afc5b1d619d9d29bc7db3 small HATYAITODAY

สำหรับห้องตรวจเชื้อที่จะเป็นเครื่องมือในการปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์ให้สามารถลดความเสี่ยงในการทำงานตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ซึ่งได้ทราบมาว่าในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้เคยบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และโรงพยาบาล รามัน มาแล้วในช่วงการระบาดของโรคโควิด- 19 รอบแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งบริษัทในครือ เอสซีจีและของบริษัท ยะลาย่งฮวด ที่จะพยายามช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลพี่น้องเพื่อนร่วมชาติให้ปลอดภัยจากโรคโควิด- 19

90aa9626a4a84d339bfbd953aabbcde3 small HATYAITODAY

การแพทย์ของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ที่มาร่วมรับมอบในวันนี้  ซึ่งหวังว่า บุคคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และจะสามารถนำตู้ตรวจเชื้อชนิดความดันบวกไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย ตามวัตถุประสงค์

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สทท.ยะลา

Next Post

คลองแงะ-นาทวี กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน 4 เลน งบประมาณ 600 ล้านบาท

Mon Feb 15 , 2021
คลองแงะ-นาทวี กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน 4 เลน งบประมาณ 600 ล้านบาท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 มีจุดเริ่มต้นบนถนนกาญจนวณิชย์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ที่บ้านคลองแงะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ในช่วงแรกเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านอำเภอนาทวี อำเภอเทพา เข้าเขตจังหวัดปัตตานีที่อำเภอโคกโพธิ์ แล้วมุ่งขึ้นเหนือไปยังอำเภอหนองจิก ซึ่งหลังจากนี้ เส้นทางได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 18 แล้วมุ่งไปทางตะวันออกเข้าอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอยะหริ่ง ต่อจากนั้นก็มุ่งไปทางทิศใต้เข้าเขตอำเภอปะนาเระ อำเภอสายบุรี แล้วเข้าสู่จังหวัดนราธิวาสที่อำเภอบาเจาะ ผ่านอำเภอยี่งอ อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก แล้วสิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก บริเวณชายแดนมาเลเซีย-ไทย ที่ตำบลสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อกับทางหลวงสหพันธ์มาเลเซียหมายเลข 3 ที่เมืองรันเตาปันจัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยในตอนนี้ได้กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน 4 เลน ถนนทางหลวงสาย 42 ช่วงคลองแงะ -เขามีเกียรติช่วง 2 ถนน 4 เลน หน้าโรงเรียนนาทวีวิทยาคม – โต้นนท์ ระยะทางประมาณ 10.5 กม. งบประมาณ 600 ล้านบาท งบต่อเนื่อง 3 ปี […]
ปกข่าวใหม่ 01