สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

วันที่ 24 เมษายน 2563  จากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.) มีรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 939 ราย

  • ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 806 ราย
  • รอผลตรวจยืนยันรอบที่สองจากส่วนกลาง 89 ราย
  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 39 ราย
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 39 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษา 11 ราย
  • หายแล้ว 31 ราย
  • กลุ่มดาวะห์จากอินโดนีเซียเป็นผู้ป่วยยืนยัน 19 ราย (กักตัวที่โรงพยาบาลนาหม่อม)
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

เด็กวัยไหนควรใส่หน้ากากอนามัย ในช่วงโควิด-19

ศุกร์ เม.ย. 24 , 2020
เด็กวัยไหนควรใส่หน้ากากอนามัย ในช่วงโควิด-19 แพทย์ […]