สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 25 เมษายน 2563 ในจังหวัดสงขลา

วันที่ 25 เมษายน 2563  จากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรค Covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้สามารถใช้ข้อกำหนดตาม พ.ร.บ ดังกล่าวในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สามารถควบคุมโรคได้มีประสิทธิภาพลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการค้นหาผู้ป่วยสอบสวนและควบคุมโรคได้เร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา (จากข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.) มีรายงานสถานการณ์โรค Covid-19 ดังนี้มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (สะสม) 939 ราย

  • มีผู้ป่วยยืนยันจำนวน 44 ราย
  • เป็นคนจังหวัดสงขลา 39 ราย
  • คนจังหวัดอื่น 5 ราย
  • รักษาตัวในรพ. 14 ราย
  • หายแล้ว 38 ราย
  • กลุ่มดาวะห์จากอินโดนีเซียเป็นผู้ป่วยยืนยัน 19 ราย (กักตัวที่โรงพยาบาลนาหม่อม) 

    รายงานพบกลุ่มเเรงงานข้ามชาติ ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 42 คน ที่ศูนย์กักขังตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา ประกอบด้วย แรงงานเมียนมาร์ 34 คน เวียดนาม 3 คน มาเลเซีย 2 คน เยเมน 1 คน กัมพูชา 1 คน อินเดีย 1 คนซึ่งทั้งหมดได้หลบหนีเข้าเมือง ในชาวต่างชาติที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายเป็นไปตามมาตรการคัดกรองเชิงรุกของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายผ่านมาทางประเทศกลุ่มเสี่ยง ที่ประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงาน สถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เสาร์ เม.ย. 25 , 2020
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ […]
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ