ผู้ว่าสงขลาแถลงการณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จากดาวะห์ พร้อมส่งต่อหอผู้ป่วยเฉพาะ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม

ผู้ว่าสงขลาแถลงการณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จากดาวะห์ พร้อมส่งต่อหอผู้ป่วยเฉพาะ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม
ผู้ว่าสงขลาแถลงการณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จากดาวะห์ พร้อมส่งต่อหอผู้ป่วยเฉพาะ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม
ผู้ว่าสงขลาแถลงการณ์ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จากดาวะห์ พร้อมส่งต่อหอผู้ป่วยเฉพาะ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม
08 เมษายน 2563 (วันนี้) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้แถลงการณ์สำคัญถึงสถานการณ์ โรค COVID-19 ล่าสดของจังหวัดสงขลา กล่าวว่าในช่วงวันที่ 4 – 6 เมษายน 2563 พบผู้ป่วยอื่นยัน (สะสม) รวม 37 ราย (เป็นคนจังหวัด สงขลา 32 ราย คนต่างจังหวัด 5 ราย) โดยไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ในช่วงเวสาดังกล่าว จูนกระทั่้งเมื่อ เย็นวันที่ 6 เมษายน 2553 มีเหตุการณ์ จากกรณี คณะชาวไทยมุสลิม 76 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรม ดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษเหมาลำจากกรุงจาร์กาต้าถึงอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ และมีการคัดกรอง ส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในผู้กลุ่มที่มีอาการ 12 คนของจังหวัดสงขลาพบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 11 ราย โดยเป็นคนสงขลา 10 ราย และชาวจังหวัดสตูล 1 ราย โดยนำเข้ารับการดูแลรักษา รักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วยเฉพาะ (Cohort Ward) ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม
สำหรับคณะชาวไทยมุสลิม 76 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย และเดินทางถึงอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเมื่อเย็นวันที่ 6 เม.ย. 2563 นั้น เป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสตูล 26 ราย ยะลา 7 คน ปัตตานี 14 ราย, นราธิวาส 7 คน, สงขลา 20 ราย, กรุงเทพมหานคร 1 ราย และเชียงราย 1 ราย ซึ่งทั้ง 76 คนได้ผ่านการกักตัวในประเทศอินโดนีเซียมาแล้ว 14 วัน และมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้ไม่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
ทั้งนี้ เมื่อมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ได้มีการคัดกรองอีกครั้ง แล้วแยกส่งกลับไปกักตัวดูอาการเป็น เวลา 14 วัน ตามภูมิลำเนาของแต่ละจังหวัด ในส่วนของขังหวัดสงขลา มีคณะดาวะห์ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา 20 ราย และจาก กทม. 1 ราย สตูล 1 ราย รวม 22 ราย ได้พาไปกักตัวที่หอพักสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (สนามกีฬาพรุค้างคาว) ต. บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ ซึ่งจัดเป็นศูนย์กักกันตัวเพื่อส่งเกต อาการของจังหวัดสงขลา (State Quarantine) มีการ เตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่ การกำจัดขยะติดเชื้อ ระบบสาธารณสุข อาหาร การอำนวยความสะดวก เพื่อกักตัว 14 วัน พร้อมทั้ง ดำเนินการตรวจหาเชื้อทาง ด้านอื่นๆ และการดูแลความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการของผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ จำนวน 12 ราย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563
อย่างไรก็ตาม จังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการ ต่างๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ขอให้ประชาชน/สถานบริการ สถานประกอบการต่างๆ ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่จังหวัดได้ออกประกาศ ไปอย่างต่อเนื่อง ต่อไป เพื่อป้องกันการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ลดความเสี่ยงในการรับและแพร่เชื้อโรค
แน่นอนว่า ควรเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มากขึ้น รวมถึง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ก็ขอความ ร่วมมือในการอยู่บ้านกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นด้วย บายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้กล่าวทิ้งท้าย
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมกวบคุมโรค โทร 1422 / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร 074-3111701 ,074-536504 / 093-5766411 (จันทร์-อาทิตย์/เวลา08.30-16.30) / ติดตามข่าวสารCOVID-19 ได้ที่ เพจ : สงขลา Covid-19, เว็ปไซต์ : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ทาง

สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา https://www.skho.moph.go.th/eoc

 

1 6 HATYAITODAY

2 6 HATYAITODAY

3 3 HATYAITODAY

ผู้ว่าแถลงการณ์ โควิด 200408 0063 HATYAITODAY

ผู้ว่าแถลงการณ์ โควิด 200408 0059 HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ข้อมูลโดย สำนักงานสาธารณสุขขังหวัดสงขลา 8 เม.ย 2563
ภาพข่าว : Hatyai Today News

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

ผู้ว่าสงขลาฯ ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงโควิด-19 พร้อมประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม 3 อำเภอ

Wed Apr 8 , 2020
ผู้ว่าสงขลาฯ ประกาศขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงโควิด-19 พร้อมประกาศห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงเพิ่ม 3 อำเภอ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่ง “การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว” จากเดิมตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม-12 เมษายน ได้ขยายเวลาปิดเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เมษายน 2563 สำหรับสถานที่ที่ขยายเวลาสั่งปิดเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็น แผงลอยจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น หรือทางร้านได้จัดให้มีที่นั่งรับประทานแยกเป็นสัดส่วน มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร) ทั้งนี้ให้ทำเครื่องหมายเว้นระยะการเข้าคิวซื้อสินค้า การชำระค่าบริการสินค้าหรือ การเข้ารับบริการต่างๆอย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งควบคุมผู้เข้าใช้บริการไม่ให้มีความแออัด 2.ห้างสรรพสินค้า ยกเว้น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) พื้นที่ตั้งของธนาคารและตคัวแทนผู้ให้บริการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ […]
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01