รองผู้ว่าฯ สงขลาเข้าทำเนียบร่วมประชุมโครงการเมืองต้นแบบจะนะ หาทิศทางแก้ไขปัญหาที่เป็นกลาง

รองผู้ว่าฯ สงขลาเข้าทำเนียบร่วมประชุมโครงการเมืองต้นแบบจะนะ หาทิศทางแก้ไขปัญหาที่เป็นกลาง

วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหัวหน้าส่วน และตัวแทนจากหน่วยงาน ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ตัวแทนนายอำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 7 คน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการศึกษา รวบรวม และตรวจสอบข้อมูล ฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายชัยพร เกริกกุลธร อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นประธาน


สำหรับคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวม และตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต จะได้รวบรวมข้อมูลที่คณะจากจังหวัดสงขลาได้ร่วมชี้แจงในวันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการนำไปพิจารณาดำเนินการ เพื่อเป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาต่อไปทั้งนี้การร่วมประชุม และชี้แจงข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา รอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต้นแบบเมืองจะนะ โดยเฉพาะการอยู่เบื้องหลังการรวบรวมที่ดินในพื้นที่ จนเกิดปัญหาการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่  ส่วนข้อสรุปผลอภิปรายจะเป็นอย่างไรนั้นทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 150 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

พฤหัส ก.พ. 18 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ต […]