ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย

ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย

วันที่ 5 ต.ค.63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับให้ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าพักชั่วคราวกรณีประสบอุทกภัย
โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนเนื้อที่ จำนวน 6 ไร่ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างได้รับงบประมาณจากเงินพระราชทานเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว และ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมกราคม พ.ศ.2564 เพื่อให้ประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้พักอาศัย

ที่พื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่อ.ระโนดติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับเหตุอุทกภัย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

จ.สงขลาพร้อมแล้วขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก

Tue Oct 6 , 2020
จ.สงขลาพร้อมแล้วขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก   เมื่อวานนี้ (5 ต.ค. 63) นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา จัดสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขุดคลองไทย ให้เป็นศูนย์กลางการค้า, แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลกโดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา     รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับรวมถึงภาครัฐ, ภาคเอกชนและประชาชน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประเทศไทยมีชายฝั่งยาวถึง 3,148 กิโลมตร ครอบคลุมพื้นที่มาถึง 23 จังหวัดแต่กลับใช้ประโยชน์ เพื่อการค้าการท่องเที่ยวไม่ได้เท่าที่ควร สินค้าภาคใต้ก็ต้องลำเลียงผ่านพรหมแดนเพื่อนบ้านเพื่อไปขึ้นเรือขนสินค้าไปยังประเทศปลายทาง โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือซึ่งกลายมาเป็นต้นทุนการส่งออกของสินค้าไทย ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย สส. ในสภาจากทุกพรรคการเมืองเดินเครื่องเรื่องการขุดคลองไทยพาชาติเจริญ หลังรอคอยมานานกว่า 400 ปี ในที่สุดโครงการยักษ์ของชาติ นั่นคือการขุดคลองไทย 9A ระยะทาง 135 กิโลเมตร จากฝั่งทะเล อันดามัน จังหวัดตรังกระบี่ ไปยังอ่าวไทยที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลา […]
จ.สงขลาพร้อมแล้วขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวระดับโลก