จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรีและปทุมธานี) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือให้แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจ และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นที่พำนักหรือพักอาศัย จนครบ 14 วัน นับจากที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา

แจ้งรายงานตัวแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (สนง.สาธารณสุขอำเภอ)ดังต่อไปนี้ 

สสอ.ระโนด 091-847 6578

สสอ.สทิงพระ 074-397 039

สสอ.สิงหนคร 074-332 260

สสอ.กระแสสินธ์ 088-790 9384

สสอ.จะนะ 074-894 784

สสอ.เทพา 074-376 296

สสอ.สะบ้าย้อย 074-377 035

สสอ.นาทวี 074-371 444

สสอ.นาหม่อม 074-382 200

สสอ.สะเดา 074-411 255

สสอ.คลองหอยโข่ง 074-501 106

สสอ.หาดใหญ่ 074-252 018

สสอ.รัตภูมิ 074-389 222

สสอ.ควนเนียง 074-300 835

สสอ.บางกล่ำ 074-328 034

สสอ.เมืองสงขลา 074-326 720

 

ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

2.ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว หมอน แก้วน้ำ ช้อนส้อม

3.หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

4.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากมีไข้และการทางเดินหายใจ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

5.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ นาน 20 นาทีหรือแอลกฮอล์ 70 % ลูบมือจนแห้ง

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร 074- 311 170 ,มือถือ 093-576 6411 (ในเวลาราชการ)

จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: HATYAITODAYNEWS
อ้างอิง: เทศบาลนครสงขลา

Next Post

สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 25/03/2563

Wed Mar 25 , 2020
สรุปสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวันที่ 25/03/2563 ในไทย ณ ขณะนี้  นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โฆษกกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และ แพทย์หญิง ปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศงดการร่วมกลุ่มของคน เพราะมีความเสี่ยงสูงมาก และห้ามปกปิดข้อมูลประวัติเสี่ยง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าไทยมียอดผูเสียชีวิตเป็นอันดับ 32 ของโลก ผู้ป่วย 934 ราย รุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ 860 ราย หายและกลับบ้านได้แล้ว 70 ราย พื้นที่ภาคใต้มีผูติดเชื้อทั้งสิ้น 46 ราย แพทย์หญิง ปฐมพร ได้แนะนำว่าตอนนี้เราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองได้ที่ เว็ปไซต์โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งยังได้บอกถึงภาพรวมของอาการป่วยกว่า 80 % มีอาการจากไข้หวัดธรรมดา […]
ปกข่าวแบบเว็บไซต์ 01