ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ท่าม่วง มอบปัจจัยทางการเกษตรช่วยชาวบ้าน

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ท่าม่วง มอบปัจจัยทางการเกษตรช่วยชาวบ้าน
ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ท่าม่วง มอบปัจจัยทางการเกษตรช่วยชาวบ้าน

ผู้ว่าฯสงขลา ลงพื้นที่ท่าม่วง มอบปัจจัยทางการเกษตรช่วยชาวบ้าน

สืบเนื่องจากวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ โครงการฟาร์มขนาดเล็กบ้านควนหรันใต้ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามและมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายสนองจันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการมอบปัจจัยการผลิต ได้แบ่งตามโซนจังหวัดสงขลา โซนละ 1 ครั้ง จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย โซนที่ 1 อำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ณ โครงการฟาร์มขนาดเล็ก บ้านควนหลังใต้ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา, โซนที่ 2 อำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอระโนด ณ แปลงนางจำนงค์ รัตนคำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา, โซนที่ 3 อำเภอเมือง อำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักเด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโซนที่ 4 อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอคลองหอยโข่ง ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบนายวิเชียร ขุนเพชร ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มขนาดเล็กบ้านควนหลันใต้ เป็นโครงการที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหลัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในแปลง มีการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชชนิดต่างๆ อาทิ กล้วย มะเขือ ตะไคร้ และมะพร้าว เป็นต้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย

Fri May 29 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 11 ราย วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 11 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วยรายใหม่มีรายละเอียดดังนี้ ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 11 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 0 ราย 2. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 0 ราย 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine  11 ราย เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าพักที่ State Quarantine ทั้งหมด 11 ราย […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01