ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน

ผู้ว่าฯ สงขลาประชุมพิจารณาออกคำสั่ง งดให้ปชช.ออกนอกเคหสถาน

วันที่  26 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 23/2564 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางการการดูแล รักษาผู้ป่วย การออกใบรับรองแพทย์กรณีจำหน่ายกลับบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดสงขลาได้ออกประกาศมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย คือ ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย – หน้ากากผ้าก่อนออกจากที่พักอาศัย ซึ่งได้มีประกาศคำสั่ง มีผลตามกฎหมายหากฝ่าฝืนมีโทษ ปรับสูงสุด 20,000 บาท มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าสงขลา การสั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เป็นต้น

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรการ D-M-H-T-T รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากมีบุคคลแปลกหน้า หรือมีผู้ลักลอบเข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน ก็ขอให้ประชาชนแจ้งมายังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อทำการสอบสวนโรค ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหารือถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 การพิจารณาร่าง คำสั่ง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดสงขลา (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย หัวข้อการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค การกำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน การจัดกิจจกรมทางสังคม และการงดให้ประชาชนออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักหลังเวลา 22.00 น.จนถึง 04.00 น.ของวันถัดไป

 

HATYAITODAYNEWS
อ้างอิง : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรทำอย่างไร ?

อังคาร เม.ย. 27 , 2021
เมื่อทราบว่าติดเชื้อโควิด-19 ควรทำอย่างไร ? กรมควบ […]