จังหวัดสงขลา ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนรอยต่อสงขลา-สะเดาทุกตารางนิ้ว

จังหวัดสงขลา ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนรอยต่อสงขลา-สะเดาทุกตารางนิ้ว

วันที่ 21 ม.ค. 64 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 สถานีตำรวจภูธรสะเดา สถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 กองร้อยทหารราบที่ 5021 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนร่วมประชุมกำหนดมาตรการการควบคุมมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งของผิดกฎหมายตามแนวพื้นที่ชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด

141313747 3706796959400509 6706335614172014085 o HATYAITODAY

โดยขณะที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้มีการจับกุมบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งจับกุมทั้งหมดจำนวน 15 คดี จำนวนผู้ต้องหา 181 ราย โดยเป็นชาวเมียรมาร์ทั้งหมด

140185744 3706796176067254 5978169555225297995 o HATYAITODAY

ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า ประเทศมาเลเซียได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ขยายการใช้มาตรการปิดประเทศ โดยประเทศมาเลเซียจะ อนุญาตให้ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติที่มีวีซ่าที่ได้รับเอกสารอนุญาตจากรัฐบาลมาเลเซียเท่านั้น ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ซึ่งประกอบกับปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และ เพิ่มความเข้มข้นในการจัดให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด และให้กำกับดูแลสถานประกอบการ รวมทั้งภาคเอกชนมิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในห้วงเวลานี้

140253765 3706804032733135 5702802322524840715 o HATYAITODAY

สำหรับพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่แนวรั้วชายแดนเป็นระยะทางกว่า 80 กิโลเมตรและมักพบการลักลอบเข้าพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง จังหวัดสงขลาจึงได้ยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ตลอดทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน

140495336 3706802639399941 820710805384190033 o HATYAITODAY

พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักในห้วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพิ่มมาตรการสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตลอดจน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยการสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันตนเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อตลอดเวลา

140251715 3706797152733823 1233901404888476947 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เดินหน้าพัฒนาชุมชนและสังคม ชายแดนภาคใต้

Thu Jan 21 , 2021
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เดินหน้าพัฒนาชุมชนและสังคม ชายแดนภาคใต้ โครงการบัณฑิตอาสา ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตในการเป็นอาสาสมัครมืออาชีพในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสา โดยตั้งเป้าปีละ 50 คน ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรภาครัฐผู้สนับสนุนเยาวชนจิตอาสา ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสาแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Youth Volunteer Awards” ในฐานะที่เป็นองค์กรภาครัฐหนึ่งที่ดำเนินการงานต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นต้นแบบในการทำจิตอาสาของเยาวชน ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ชาวสงขลานครินทร์ได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีพ และดำเนินงานมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี และหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับบริบทของสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ คือ ซื่อสัตย์มีวินัย ไฝ่ปัญญา มีจิตสาธารณะ […]
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. เดินหน้าพัฒนาชุมชนและสังคม ชายแดนภาคใต้