สงขลา เรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 5 แห่งในพื้นที่เตรียมผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง วันที่ 15 มีนาคมนี้

สงขลา เรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 5 แห่งในพื้นที่เตรียมผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง วันที่ 15 มีนาคมนี้

วันที่ 1 มี.ค.64 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 15/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลดำเนินงานมาตรการสำคัญของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทางการตรวจหาเชื้อพนักงานขับรถขนส่งสินค้าด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ การส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 การรายงานผลการขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และการรับทราบข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4a6e3f40bbaedec1ea84927660bad3da small HATYAITODAY

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ จำนวน 13 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 2 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 11 ราย ได้เข้ารับการรักษาและหายกลับบ้านแล้วทั้งหมด ส่วนภาพรวมการระบาดระลอกใหม่เริ่มคงตัวจากการค้นหาและควบคุมจุดแพร่ระบาดที่สำคัญ การติดตามผู้สัมผัสและผู้เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนการควบคุมและจำกัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง การปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง และค้นหาประชากรที่มีความเสี่ยงให้ได้รับการคัดกรอง รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนสวมใสหน้ากากอนามัย รักษามาตรการเว้นระยะ หมั่นล้างมือ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ด่านสะเดา ๒๑๐๓๐๒ HATYAITODAY

ด้านแนวทางปฏิบัติในการตรวจหาเชื้อพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตาม สัญชาติไทยและมาเลเซีย ผ่านด่านพรมแดนสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ นั้น ต้องมีผลตรวจโควิด-19 ทุกคน ด้วยวิธีมาตรฐาน PCR ทุก 14 วัน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,000 บาท โดยโรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จะจัดทีมเก็บตัวอย่างเริ่มวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. -15.30 น. ณ บริเวณด่านพรมแดนสะเดา/ปาดังเบซาร์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ในเวลา 13.00 น. -15.30 น จากนั้นจะส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการ N-Health ซึ่งจะแจ้งผลภายใน 24 ชั่วโมง รวมถึงให้มีระบบ Q-Alert ฝั่งขาเข้าประเทศไทย และมีพวงกุญแจติดตัวสำหรับผู้เดินทางผ่านด่าน

ด่านสะเดา ๒๑๐๓๐๒ 0 HATYAITODAY

อย่างไรก็ตามทางเรือนจำและทัณฑสถานทั้ง 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย เรือนจำกลางสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา และเรือนจำอำเภอนาทวี เตรียมผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมญาติผู้ต้องขัง หลังปิดจากสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทั้งนี้จะอนุญาตให้เยี่ยมผู้ต้องขัง 1 คน ต่อญาติ 2 คน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -15.00 น. ภายใต้มาตรการ D-M-H-T-T รวมถึงข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเข้มงวด

1634991c24b86d18dfe433b8704c1c57 small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตรวจเข้มโควิด-19 หวั่นลูกเรือขนส่งสินค้านำเชื้อเข้ามาในพื้นที่

Tue Mar 2 , 2021
ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ตรวจเข้มโควิด-19 หวั่นลูกเรือขนส่งสินค้านำเชื้อเข้ามาในพื้นที่ วันที่ 2 มี.ค. 64 ศรชล.ภาค 2 โดย ศคท.จว.สงขลา ร่วมกับ เจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือน้ำลึกสงขลา ทำการตรวจคัดกรองเรือสินค้าชื่อ M.V.UNIWISE ADVANCER ประเภทเรือขนส่งลำเลียง สัญชาติไทย เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา ลูกเรือจำนวน 13 คน (คนไทยทั้งหมด) และคัดกรองลูกเรือที่สับเปลี่ยน จำนวน 9 คน ผลการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผลการปฏิบัติเรียบร้อย ทั้งนี้เจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา ทำการตรวจเรือสินค้าชื่อ M.V.LILA BHUM ประเภทเรือ CONTAINER สัญชาติสิงคโปร์ เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา มีลูกเรือจำนวน 19 คน (ไทย 19 คน) ผลการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ไม่พบผู้ใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01