กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงแล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอเหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบันการทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเองก็จัดเป็นงานเอิกเกริก เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกันเป็นต้นว่า พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดาก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์โดยในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว

ผ้ากฐิน ความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึงนิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้ซึ่งการทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

โดยกำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

วันที่ 18 ต.ค. 63 วัดแจ้ง วัดชัยมงคล วัดโพธิ์ปฐมาวาส วัดทุ่งหวังใน วัดห้วยขันประชาราม วัดสามกอง

วันที่  23 ต.ค. 63 วัดเพชรมงคล

วันที่ 24 ต.ค. 63 วัดสระเกษ วัดดอนแย้ วัดทุ่งหวังนอก วัดมัชฌิมาวาส ที่พังสงฆ์เขากุฏิ

วันที่ 25 ต.ค. 63 วัดทรายขาว วัดเขาราม

วันที่ 27 ต.ค. 636 วัดโรงวาส

วันที่ 29 ต.ค. 63 วัดเลียบ

วันที่ 31 ต.ค. 63 วัดหัวป้อมนอก วัดแหลมพ้อ วัดเกาะถ้ำ

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

กำหนดการการทอดกฐินวัดในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2563

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ธรรมะไทย

Next Post

18 ตุลาคม 63 17.00 น. กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตย นัดเจอ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Sun Oct 18 , 2020
18 ตุลาคม 63 17.00 น. กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตย นัดเจอ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา        ประกาศจากทางกลุ่ม Law Long Beach, กลุ่มประชาธิปไตยในด้ามขวาน, กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยทักษิณและคณะนักเรียน นักศึกษา ประชาชนปลดเเอกจังหวัดสงขลา เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม ร่วมกันเเสดงพลังล้มเผด็จการ เนื่องจาก เหตุการณ์สลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำกับผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้ด้วยความรุนเเรงเกินกว่าเหตุ ไม่มีหลักการความเป็นสากล หากใครเห็นด้วยว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมเจอเมื่อวานและมันไม่ชอบธรรม โดยโปรดเข้ามาร่วมกิจกรรม ร่วมฟังความรู้สึกจากทุกคนทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปหลังมีการสลายการชุมนุม เพื่อร่วมแสดงจุดยืน และส่งกำลังใจให้สถานการณ์ในกรุงเทพไปพร้อมกัน ฯลฯ ทั้งนี้กิจกรรมจะมีในวันนี้ 18 ตุลาคม 63 17.00 น. ณ บริเวณโรงอาหารชั้น 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  หมายเหตุ : ใส่เเมสก์เพื่อความปลอดภัย พร้อมนำเสื้อกันฝนหรือร่มหากเกิดฝนตก HATYAITODAYNEWS Facebook iconFacebookTwitter […]
18 ตุลาคม 63 17.00 น. กลุ่มนิสิตเพื่อประชาธิปไตย นัดเจอรวมตัว ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา