เริ่มแล้ว เทศบาลนครสงขลากระจายมอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) รวม 55 ชุมชน

เริ่มแล้ว เทศบาลนครสงขลากระจายมอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) รวม 55 ชุมชน

เริ่มแล้ว เทศบาลนครสงขลากระจายมอบถุงยังชีพเยียวยา (COVID-19) รวม 55 ชุมชน

    วันนี้ (26/5/63) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ทำพิธีเปิดมอบถุงยังชีพให้กับประธานชุมชน 55 ชุมชน

เพื่อไปกระจายให้แก่ประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง เทศบาลนครสงขลาส่งมอบความห่วงใย ให้ชาวบ่อยางสู้โควิดโควิด-19ไปด้วยกัน เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การาแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19)

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า การมอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7,259 ครัวเรือนจัดขึ้นตามโครงการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากนายจ้างต้องปิดกิจการจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือทุพพลภาพ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (Subacute) และผู้สูงอายุ ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา

การแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

ารแจกถุงยังชีพ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน ให้รู้ว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน และพร้อมช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะสิ่งของในถุงยังชีพเป็นน้ำใจจากประชาชนทุกภาคส่วนที่ส่งมาให้ กทม.ช่วยรวบรวมและนำไปส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชน

HATYAITODAYNEWS

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 2 ราย

Tue May 26 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  แถลงสถานการณ์แทนนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 0 ราย 2. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 0 ราย 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine  3 ราย –รายแรก เป็นหญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563