จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดของจังหวัดสงขลา รพ.หลักรองรับได้อีก 161 เตียง

จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดของจังหวัดสงขลา รพ.หลักรองรับได้อีก 161 เตียง

วันที่ 4 พ.ค. 64 ในโรงพยาบาลหลักของจังหวัดสงขลามีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทั้งหมด 367 เตียง โดยมีผู้ครองเตียงในขณะนี้ 206 เตียง และยังสามารถยังรองรับผู้ป่วยเข้ารักษาพยาบาลได้อีกถึง 161 เตียง  ทางด้านโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสงขลา มีทั้งหมด 9 แห่ง โดยเปิดให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาพยาบาลแล้ว 4 แห่ง ได้แก่
  • โรงพยาบาลสนามศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ. จำนวน 200 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้วจำนวน 18 เตียง *ซึ่งศูนย์ประชุมฯ มอ. สามารถขยายรองรับผู้ป่วยได้ถึง 500 เตียงในกรณีที่มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น
  • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีเตียงสำหรับให้บริการผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง และมีผู้ครองเตียงจำนวน 58 เตียง
  • โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 80 เตียง และมีผู้ครองเตียงจำนวน 40 เตียง
  • โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม ที่ยกมาเป็นโรงพยาบาลสนามโดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 76 เตียง และมีผู้ครองเตียงไปแล้ว 65 เตียง

ในตอนนนี้สถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.สงขลา เริ่มมีความกังวลกันว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย และสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในประเทศมาเลเซีย และอาจลามมายังประเทศไทย ทั้งจากคนไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซีย ทั้งที่เข้ามาถูกต้อง และหลบหนีเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สาธารณสุข จังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา ยอดผู้ป่วยโควิดลดลง เหลือเพียง 10 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม728 คน

อังคาร พ.ค. 4 , 2021
สงขลา ยอดผู้ป่วยโควิดลดลง เหลือเพียง 10 คน รวมผู้ป […]