ชาวสงขลาเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสวันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564

ชาวสงขลาเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสวันอาทิตย์ 28 มีนาคม 2564

   วันนี้ 29/1/64 เลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่เริ่มคึกคัก หลังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบล นายกเทศมนตรีเมือง และนายกเทศมนตรีนครจะพ้นจากตำแหน่งทันที โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล จะใช้กฎหมายเดียวกับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คือ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562

โดยสนามท้องถิ่นในระดับเทศบาลว่าที่ผู้สมัครต่างทยอยเปิดตัว แสดงความพร้อมมาก่อนหน้านี้และไม่สนใจหากมีพรรคการเมืองใหญ่ส่งผู้สมัครลงชิงชัย เพราะเชื่อว่าคนในท้องถิ่นจะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นจากตัวตนของหัวหน้าทีมและสมาชิกมากกว่า

ชาวสงขลาเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น ใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใสวันอาทิตย์ 8 มีนาคม 2564

รูปแบบเทศบาลทั้งหมดถูกกำหนดให้มีการเลือกพร้อมกัน สำหรับจังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

เทศบาลนคร 2 แห่ง

1. เทศบาลนครสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา

2. เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

เทศบาลเมือง 11 แห่ง

1. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่

2. เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่

3. เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่

4. เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่

5. เทศบาลเมืองสิงหนคร อ.สิงหนคร

6. เทศบาลเมืองสะเดา อ.สะเดา

7. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา

8. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา

9. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

10. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่

11. เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร

เทศบาลตำบล 35 แห่ง

1. เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย

2. เทศบาลตำบลพะวง อ.เมืองสงขลา

3. เทศบาลตำบลพะตง อ.หาดใหญ่

4. เทศบาลตำบลน้ำน้อย อ.หาดใหญ่

5. เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.หาดใหญ่

6. เทศบาลตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่

7. เทศบาลตำบลท่าช้าง อ.บางกล่ำ

8. เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด

9. เทศบาลตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด

10. เทศบาลตำบลเทพา อ.เทพา

11. เทศบาลตำบลลำไพล อ.เทพา

12. เทศบาลตำบลนาทวี อ.นาทวี

13. เทศบาลตำบลควนเนียง อ.ควนเนียง

14. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ

15. เทศบาลตำบลนาสีทอง อ.รัตภูมิ

16. เทศบาลตำบลคลองแงะ อ.สะเดา

17. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา

18. เทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา

19. เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์

20. เทศบาลตำบลจะนะ อ.จะนะ

21. เทศบาลตำบลสทิงพระ อ.สทิงพระ

22. เทศบาลตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง

23. เทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง

29. เทศบาลตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง

24. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา

25. เทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ

26. เทศบาลตำบลชะแล้ อ.กระแสสินธุ์

27. เทศบาลตำบลเชิงแส อ.กระแสสินธุ์

28. เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะ

30. เทศบาลตำบลนาทวีนอก อ.นาทวี

31. เทศบาลตำบลปากแตระ อ.ระโนด

32. เทศบาลตำบลคูหาใต้ อ.รัตภูมิ

33. เทศบาลตำบลนาทับ อ.จะนะ

34. เทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา

35. เทศบาลตำบลท่าพระยา อ.สะบ้าย้อย

 

ประชาชนในพื้นที่ต่างๆโปรดศึกษาข้อมูลว่าตนเองอยู่ในพื้นที่และเขตใด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งเทศบาลจะมีบัตร 2 ใบ อย่างใบแรกเลือกนายกเทศบาล กาได้ 1 เบอร์เท่านั้นและส่วนใบที่ 2 เลือกสท.การได้ไม่เกิน 6 เบอร์ ดังนั้นป้องกันการสับสนควรศึกษารายละเอียดอย่างดี เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 802 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Jan 29 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 802 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 802 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้   สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 29 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 802 ราย