สงขลา-สะเดา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตรึงกำลังเข้ม แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศ มาเลเซียยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 400 คนต่อวัน

สงขลา-สะเดา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตรึงกำลังเข้ม แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศ มาเลเซียยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 400 คนต่อวัน

วันที่ 6 ต.ค.63 พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437 ได้สั่งกำลัง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.5021 ตรึงกำลังเข้ม ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง3 อำเภอที่ติดเขต พรมแดน คือ อำเภอสะเดา นาทวี และ สะบ้าย้อย
เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ ของกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อบ้าน และ ป้องกันสกัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ผ่านการคัดกรอง

ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดน ติดกับจังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 ล่าสุดวานนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียวสูงถึง 432 คนต่อวัน แม้ในขณะนี้จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเป็นศูนย์ แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้า ระวังและ คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและสกัดขวนการ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ กลุ่มกองทัพมด ลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย

สงขลา-สะเดา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตรึงกำลังเข้ม แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าประเทศ มาเลเซียยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 400 คนต่อวัน

วันนี้ 6 ต.ค.63 พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437 ได้สั่งกำลัง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.5021 ตรึงกำลังเข้ม ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง3 อำเภอที่ติดเขต พรมแดน คือ อำเภอสะเดา นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ ของกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อบ้าน และ ป้องกันสกัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดน ติดกับจังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 ล่าสุดวานนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียวสูงถึง 432 คน /วัน แม้ในขณะนี้จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเป็นศูนย์ แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้า ระวังและ คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและสกัดขวนการ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ กลุ่มกองทัพมด ลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย
วันนี้ 6 ต.ค.63 พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437 ได้สั่งกำลัง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.5021 ตรึงกำลังเข้ม ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง3 อำเภอที่ติดเขต พรมแดน คือ อำเภอสะเดา นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ ของกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อบ้าน และ ป้องกันสกัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดน ติดกับจังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 ล่าสุดวานนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียวสูงถึง 432 คน /วัน แม้ในขณะนี้จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเป็นศูนย์ แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้า ระวังและ คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและสกัดขวนการ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ กลุ่มกองทัพมด ลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย
วันนี้ 6 ต.ค.63 พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437 ได้สั่งกำลัง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.5021 ตรึงกำลังเข้ม ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง3 อำเภอที่ติดเขต พรมแดน คือ อำเภอสะเดา นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ ของกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อบ้าน และ ป้องกันสกัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดน ติดกับจังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 ล่าสุดวานนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียวสูงถึง 432 คน /วัน แม้ในขณะนี้จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเป็นศูนย์ แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้า ระวังและ คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและสกัดขวนการ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ กลุ่มกองทัพมด ลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย
วันนี้ 6 ต.ค.63 พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่437 ได้สั่งกำลัง เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 437 และ เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.5021 ตรึงกำลังเข้ม ตามแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ทั้ง3 อำเภอที่ติดเขต พรมแดน คือ อำเภอสะเดา นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อป้องกันการกระทำความผิด และ การลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ ของกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อบ้าน และ ป้องกันสกัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เสี่ยงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่ผ่านการคัดกรอง ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีพรมแดน ติดกับจังหวัดสงขลา ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 ล่าสุดวานนี้ ยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันเดียวสูงถึง 432 คน /วัน แม้ในขณะนี้จังหวัดสงขลา ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเป็นศูนย์ แต่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องเฝ้า ระวังและ คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันและสกัดขวนการ นำพาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และ กลุ่มกองทัพมด ลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Aom Maneerat , ชีวิตคนไทยในมาเลเซีย

Next Post

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ 2 แล้วหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน

Tue Oct 6 , 2020
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ 2 แล้วหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน วันที่ 6 ต.ค. 63 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 7 ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่ 8 ต.ค. 63 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 63 อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรงดการเดินเรือในช่วงวันที่ 7-10 ต.ค. 63 จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : อุตุนิยมวิทยา Facebook […]
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ 2 แล้วหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน