สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด คุมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

โควิด-19

สงขลา  แต่งตั้งคณะทำงาน ศบค.จังหวัด คุมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันนี้ 12 พ.ค. 63 ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากกระทรวงมหาดไทย

โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งข้อสั่งการ ซักซ้อมความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่

อย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้แนวทาง รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่มีการผ่อนปรน ข้อสั่งการของ ศบค.ในระดับต่างๆ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย การเหลื่อมเวลาปฏิบัติงาน และแนวทางการกักกันหรือคุมไว้สังเกตสำหรับผู้เดินทางที่กลับจากประเทศเสี่ยง ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 13 พ.ค. 2563

พุธ พ.ค. 13 , 2020
  สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 13 พ.ค. 2563 ติดเ […]
สถานการณ์ โควิด-19 วันที่ 13 พ.ค. 2563 ติดเชื้อสะสม 3,017 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย