จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

วันที่ 14 ก.ย. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ กว่า 800 คน และนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ มีทักษะการเล่นกีฬาที่ถูกต้อง เคารพกฎกติกาการแข่งขัน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วม อีกทั้ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอนั้น ๆ รวมถึงจังหวัดสงขลา ท่ามกลางความหวาดกลัว จากโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตามสำหรับการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2563 ได้วางแผนการจัดการแข่งขัน อย่างเป็นระบบใช้สนามแข่งขันตามมาตรฐาน และใช้บุคลากรผู้ตัดสินมืออาชีพในการตัดสินสร้างความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้กับนักกีฬาทุกชนิดกีฬาและทุกคน เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ และเพื่อสร้างความสามัคคี ในกลุ่มเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิม

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

เพิ่มเติม : จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

17 กันยายนนี้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ สามารถขออนุญาตลาวันสารทเดือนสิบได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

Tue Sep 15 , 2020
17 กันยายนนี้ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ สามารถขออนุญาตลาวันสารทเดือนสิบได้โดยไม่ถือเป็นวันลา      ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นับถือศาสนาพุทธ สามารถขออนุญาตลา เข้าร่วมทำบุญในวันสารทเดือนสิบได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งทางศอ.บต. ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดให้วันสารทเดือนสิบเป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีกหนึ่งวันในจังหวัดแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดี 30 กันยายน 2563 ทางมติประชุมมีให้ปฎิบัติตามแนวทางเดิม คือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นับถือศาสนาพุทธได้เข้าร่วมทำบุญในวันสารทเดือนสิบได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและความเชื่อมั่นที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งสร้างความรู้สึกเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อการปฎิบัติของส่วนราชการต่อประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งส่วนราชการในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมทำบุญในวันสารทเดือนสิบได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ศอ.บต. Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้