เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

วันที่ 9 พ.ย. 63 เทศบาลนครสงขลาประกาศ เรื่องการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม โดยกำหนดการจอดรถดังนี้ ห้ามจอดรถบนถนนนางงามฝั่งด้านซ้ายในวันคี่ ช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น.
และห้ามจอดรถบนถนนนางงามฝั่งด้านขวาในวันคู่ ช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น. เนื่องจากวันที่ 26 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตีเส้นจราจรและการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถวันคู่ – วันคี่ เพื่อจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม พร้อมทั้งได้พูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในความร่วมมือ และต้องอภัยในความไม่สะดวกสำหรับการสัญจรในช่วงระหว่างดำเนินการ

เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

เทศบาลนครสงขลา ประกาศจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนนางงาม

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เทศบาลนครสงขลา

Next Post

หน่วยงานในพื้นที่สะเดา จ.สงขลา ประชุมหารือการนำรถยนต์ส่วนตัวจากมาเลเซียกลับเข้าสู่ประเทศไทย

Tue Nov 10 , 2020
หน่วยงานในพื้นที่สะเดา จ.สงขลา ประชุมหารือการนำรถยนต์ส่วนตัวจากมาเลเซียกลับเข้าสู่ประเทศไทย วันที่ 9 พ.ย.63 นาย ชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นา ยอำเภอสะเดา นาย วรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา ตรวจคนเขามองสะเดา ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ร้อย ร.5021 เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคระหว่างประเทศ อำเภอสะเดา เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขอำเภอสะเดา ร่วมกันประชุมหารือการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียออกกลับ มายังประเทศไทย โดยขณะนี้ยังคงติดปัญหาที่ประเทศมาเลเซียที่ยังคงประกาศล็อคดาวน์ รอบ2 เกือบทุกรัฐยกเว้น 3 รัฐที่ไม่ประกาศล็อคดาวน์ คือรัฐกะลันตัน เปอร์ลิส ปาหงัง นอกนั้นถูกควบคุมการเดินทางเข้าออกรัฐและไม่ให้เดินทางข้ามเขต เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นละ 800 กว่า ถึง 1000 กว่าคนต่อวัน จึงทำให้ประเทศมาเลเซียต้องประกาศล็อคดาวน์ รอบ 2 ทั้งนี้ทางด้านด่านพรมแดนสะเดา พร้อมรับรถยนต์ส่วนบุคคลของชาวไทย ที่ติดอยู่ในมาเลเซียพร้อมทั้งบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลการทำความสะอาดรถยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างอยุ่และลงทะเบียนเพื่อขอกลับเข้าไทยมี […]
หน่วยงานในพื้นที่สะเดา จ.สงขลา ประชุมหารือการนำรถยนต์ส่วนตัวจากมาเลเซียกลับเข้าสู่ประเทศไทย