จังหวัดสงขลา เตรียมขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และทรงคุณค่า

จังหวัดสงขลา เตรียมขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และทรงคุณค่า

    วันนี้ 2/2/64 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะทำงาน Upstream Process เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาข้อกำหนดโครงการ (Term of Reference : TOR) โครงการ Upstream Process ของ UNESCO และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น Google Meet อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

logomain

สำหรับโครงการ Upstream สงขลาสู่มรดกโลก เป็นโครงการที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา, ภาคีคนรักเมืองสงขลา, เทศบาลเมืองสิงหนคร, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ICOMOS Thailand, และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก ปตท.สผ จึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการ UpStream สงขลาสู่มรดกโลก คือการนำเมืองเก่าสงขลาเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเป็นเมืองมรดกโลกอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ Upstream สงขลาสู่มรดกโลก จะประกอบด้วยโครงการจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำเอกสารและดำเนินการเพื่อโครงการ Upstream สงขลาสู่มรดกโลก, โครงการการจัดตั้งสำนักงานและดำเนินงานโครงการสงขลาสู่มรดกโลก โครงการกิจกรรมปรับปรุงและจัดทำนิทรรศการสงขลาสู่มรดกโลก ซึ่งการประเมินศักยภาพของสงขลาภายใต้โครงการ Upstream สงขลาสู่มรดกโลกจะใช้เวลาดำเนินการในพื้นที่ประมาณ 12 เดือน คู่ขนานกับเวลาที่ใช้รับการประเมินจาก ICOMOS สากลเป็นเวลา 6 เดือน

cec80b3c4c6e4fdff29f541c3f756e73 small HATYAITODAY

0b8c2a4ad4d9d3dab1b2a4f4ad1e11a3 small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

เตรียมเฮ ! รัฐเร่งเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ยึดรูปแบบคล้ายโครงการเราชนะ 11 ล้านคนรอลุ้น

Tue Feb 2 , 2021
เตรียมเฮ ! รัฐเร่งเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ยึดรูปแบบคล้ายโครงการเราชนะ 11 ล้านคนรอลุ้น วันที่ 2 ก.พ. 64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการเยียวยาแรงงานผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคนเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น ๆ แล้ว ส่วนจำนวนเงินว่าจะชดเชยให้คนกลุ่มนี้จำนวนเท่าไร ขอพิจารณารายละเอียดและเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงานอีกครั้ง โดยจะเร่งหาข้อสรุปโดยเร็วที่สุด รูปแบบการจ่ายเงินจะต้องดำเนินการผ่านระบบประกันสังคม อาจจะมีรูปแบบคล้ายโครงการเราชนะ ที่จ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน เบื้องต้นจะยึดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ตามฐานข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม แล้วจึงนำมาประยุกต์ใช้กับการจ่ายเงินของกระทรวงการคลังผ่านแอปพลิเคชันของรัฐ ส่วนจะมีการแจกเป็นเงินสดหรือไม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้   สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ประกันสังคม คือผู้ที่ทำงานในบริษัทเอกชนทั่วไป ทำงานในสถานประกอบการ มีนายจ้างส่งเงินสมทบ 5% ของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน ถึงจะเข้าข่ายได้รับมาตรการเยียวยาดังกล่าว ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 […]
ปกข่าวใหม่ 01