สงขลาศูนย์ดำรงธรรม ติดตามแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในจังหวัด

สงขลาศูนย์ดำรงธรรม ติดตามแก้ไขปัญหาการจัดการขยะภายในจังหวัด

เมื่อวันที่28 พ.ค.63  เวลา 10.30 น. ณ บริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะ โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข. เป็นประธานในการติดตาม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง อบต.คลองหอยโข่ง

บริษัทเซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด และตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับกรณีผลกระทบประกอบด้วย กลิ่นขยะ น้ำเน่าเสีย โดยบริษัทฯ จะเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้นำขยะที่ตกค้าง ซึ่งวางอยู่ด้านนอกจากการเกิดเพลิงไหม้ และเมื่ออาคารแล้วเสร็จจะได้เคลื่อนย้ายขยะตกค้างดังกล่าวเข้าไปในอาคารโดยเร็ว ก็สามารถลดปัญหากลิ่นขยะไปได้ ส่วนปัญหาอื่น ๆ ให้คณะกรรมการไตรภาคีพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอคลองหอยโข่ง ได้ประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ

อย่างไรก็ตามศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับเรื่องดังกล่าวจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบอื่น ๆ ผ่านคณะกรรมการไตรภาคีฯ อำเภอคลองหอยโข่งต่อไป

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย

Mon Jun 1 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย วันที่ 1 มิถุนายน 2563  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 พบว่าวันนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 1 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม โดยผู้ป่วยรายใหม่มีรายละเอียดดังนี้ ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 0 ราย 2. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 0 ราย 3.สำหรับรายละเอียดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine หรือ สถานที่ควบคุมโรคที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้น -ประเทศรัสเซีย 1 ราย เพศหญิง […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย