อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา 

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 63 พันเอก รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลตรี ทวีพูล ริมสาคร ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พันเอก นพรัตน์ รัตนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 5 นางกุลิสราพ์ บุญทับ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 8 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการทำงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดาและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 (วปอ. 62) ได้มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ สำหรับใช้ในการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งด่านปาดังเบซาร์เป็นด่านพรมแดนที่ติดต่อกับสหพันธรัฐมาเลเซียและมีการเดินทางผ่านข้ามแดนเข้าประเทศ ความต้องอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการเฝ้าระวังยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

จากนั้นทางคณะ วปอ. 62 ได้เดินทางต่อไปยังศาลาประชาคมอำเภอสะเดา เพื่อมอบถุงยังชีพ และอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 270 ชุด หน้ากากกันเชื้อโรค จำนวน 1, 600 ชิ้น ตู้ปรับความดันลบ (Negative Pressure) จำนวน1 ตู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่มีความจำเป็น

ด้านพลตรี ทวีพูล ริมสาคร ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 กล่าวว่า ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันจะคลี่คลายไปบ้างแล้ว แต่ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกลับมาระบาดในระลอกใหม่ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา วปอ. 62 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมแก่นักศึกษาจากการไปทำ CSR ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาในการบริหารสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอีกด้วย

ด้านนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณทางคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62 ที่ได้ลงพื้นที่มามอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจฯ ซึ่งยังคงปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องในการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังได้เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านไปทางคณะ วปอ.62 ถึงกระบวนการรับคนไทยในต่างประเทศกลับสู่จังหวัดสงขลาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งในด้านระบบการคัดกรองโรค ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิ ซักประวัติ การคัดแยก ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการดูแลตัวเองและการควบคุมอนามัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย การเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ รักษาความสะอาดของสถานที่ และการลดจำนวนความแออัดของพื้นที่ เป็นต้น

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 ยอดผู้ป่วยใหม่ 0 ราย

Sun May 24 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  แถลงสถานการณ์แทนนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้ป่วยยืนยัน 0 ราย   HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวแบบเว็บไซต์ 01