ม.อ. ประกาศงดใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขต ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย เป็นต้น

ม.อ. ประกาศงดใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขต ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย เป็นต้น

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การใช้พื้นที่ภายใน ๕ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดและยังไม่มีวัคซีนหรือการป้องกันรักษาที่ได้ผลโดยเด็ดขาด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาโดยตลอด เช่น การจัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดให้มีมาตรการสวมหน้ากากอนามัย และการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ต่าง ๆ โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๖): การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และ หน่วยงานอื่นภายในกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงประกาศควบคุมการใช้พื้นที่ภายใน ๕ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตรัง มิให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย ที่มีการรวมตัวเป็นจำนวนมากของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และสืบเนื่องมาจากทางเพจเฟสบุ๊คกลุ่มเพื่อนนักศึกษาเพื่อเพื่อนนักศึกษา ม.อ. ปัตตานี และเครือข่ายนักศึกษาในพื้นที่ปัตตานีโพสต์ระบุ เชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนออกมารวมตัวชุมนุม แสดงจุดยืนเจตนารมณ์ถึงอำนาจของประชาชน  วันพฤหัสบดี ที่ 23 นี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ หน้าตึกส้ม ม.อ.ปัตตานีพร้อมติดแฮชแท็ก #หยุดคุกคามประชาชน #ยุบสภา และ #ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องใส่เเมสเเละพกเจลล้างมือ

ม.อ. ประกาศงดใช้พื้นที่ทั้ง 5 วิทยาเขตในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย เป็นต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 23 นี้ เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ หน้าตึกส้ม ม.อ.ปัตตานี

ม.อ. ประกาศงดใช้พื้นที่ภายใน 5 วิทยาเขต ให้มีการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย เป็นต้น

ม.อ. ประกาศงดใช้พื้นที่ทั้ง 5 วิทยาเขตในการจัดกิจกรรม การชุมนุม การนัดหมาย เป็นต้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Next Post

 จ.สงขลา เยาวชนรวมตัวแสดงสัญลักษณ์ #สงขลาไม่เอาTOO บริเวณศาลาไทย รูปปั้นนางเงือก ริมชายหาดสมิหลา

Thu Jul 23 , 2020
จ.สงขลา เยาวชนรวมตัวแสดงสัญลักษณ์ #สงขลาไม่เอาTOO บริเวณศาลาไทย รูปปั้นนางเงือก ริมชายหาดสมิหลา     เมื่อวานนี้ (22/7/63) ที่ผ่านมาได้มีการรวมตัวทำกิจกรรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมในจังหวัดสงขลา ที่บริเวณ ศาลาไทย รูปปั้นนางเงือก ริมชายหาดสมิหลาสงขลา  ทำกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลแฝงด้วยสัญลักษณ์วาทศิลป์  สืบเนื่องจากที่ เพจ ให้มันจบที่รุ่นเรา (#เยาวชนปลดเอก )ได้มีการโพสต์กิจกรรมต่อต้านรัฐปรหารในประเทศไทย ระบุไว้ว่า วันพุธที่ 22 ก.ค. สงขลา จะกิจกรรม #สงขลาไม่ทนTOO เวลา 17.00 น. ที่นางเงือก จึงได้มีตัวแทนของภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจด้านการเมืองเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารในประเทศไทยอย่างคึกคัก มีผู้ร่วมในกิจกรรมได้มีการเขียนข้อความวาทศิลป์ตามที่ใจประสงค์ที่จะสื่อความหมายมากมายในกระดาษ และร่วมกันนำกระดาษที่เขียนทิ้งลงใส่ถังขยะ พร้อมทั้งพูดระบายความในใจและได้มีร่วมกันชูนิ้ว 3 นิ้ว แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตะโกน คำว่า “เผด็จการจงออกไป 3ครั้ง” ก่อนจะเริ่มทยอยสลายตัวชุมนุม ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ได้มีการแพร่กระจายผ่านทางสื่อออนไลน์ ทางกลุ่มประชาชนที่จัดกิจกรรมไม่ได้มีการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง เป็นแค่การโพสต์และแชร์ต่อๆกันไป กิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีนายอัครพล ทองพูล […]
จ.สงขลา เยาวชนรวมตัวแสดงสัญลักษณ์ #สงขลาไม่เอาTOO บริเวณศาลาไทย รูปปั้นนางเงือก ริมชายหาดสมิหลา