เผยคำทำนาย รากษสเทวี นางสงกรานต์ปี 2564 พยากรณ์น้ำมาก พืชผลเสียหาย ปวงชนร้อนใจ

เผยคำทำนาย รากษสเทวี นางสงกรานต์ปี 2564 พยากรณ์น้ำมาก พืชผลเสียหาย ปวงชนร้อนใจ

ประกาศสงกรานต์ พ.ศ.2564 ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ ปีฉลู (มนุษย์ผู้ชาย ธาตุดิน) ตรีศก จุลศักราช 1383 ทางจันทรคติ เป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน
วันที่ 14 เมษายน เป็น “วันมหาสงกรานต์” ทางจันทรคติตรงกับวันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 เวลา 3 นาฬิกา 39 นาที 40 วินาที
สงกรานต์ปีฉลู 2564 เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ 16 เมษายน นางสงกรานต์ทรงนาม “รากษสเทวี” เสด็จไสยาสน์หลับเนตรเหนือหลังวราหะ “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ปี 64 ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมราภักษาหาร โลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังวราหะ ประกาศปฏิทินหลวง ปีนี้น้ำมาก ข้าวน้อย มหาชนร้อนใจ
อ้างอิง : ฝ่ายโหราหมณ์ กองพระราชพีธี สำนักพระราชวัง

Next Post

หาดใหญ่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64

อังคาร เม.ย. 6 , 2021
หาดใหญ่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลส […]