ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากโควิด-19 รอบใหม่ เริ่ม 4 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากโควิด-19 รอบใหม่ เริ่ม 4 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 3/1/2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มว่าจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้น สำนักงานประกันสังคมได้มีความพร้อมรองรับการให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนตาม “กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563”

ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากโควิด-19 รอบใหม่ เริ่ม 4 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายทศพลฯ ชี้แจงต่อไปว่ากฏกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน จึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากโควิด-19 รอบใหม่ เริ่ม 4 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถdownload แบบได้ที่ www.sso.go.th) แล้วนำส่งให้นายจ้าง

2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service ดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

2.2 รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ นายทศพลฯขอย้ำว่าลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม และหากดำเนินการดังที่กล่าวครบถ้วนเงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวันที่สถานประกอบการมีกำหนดปิด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Next Post

ประชาสัมพันธ์ฉุกเฉิน กปภ.หาดใหญ่ เร่งซ่อมท่อประปาแตกย่านพลพิชัย อ.หาดใหญ่

Sun Jan 3 , 2021
ประชาสัมพันธ์ฉุกเฉิน กปภ.หาดใหญ่ เร่งซ่อมท่อประปาแตกย่านพลพิชัย อ.หาดใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 3/1/2564 เมื่อเวลา 14.30 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เร่งแก้ใขซ่อมแซมท่อประปาแตก ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เจ้าหน้าที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ เร่งลงพื้นที่ซ่อมท่อประแตก หลังจากได้รับแจ้ง ว่ามีน้ำไหลนองบนถนนพลพิชัย ตรงข้ามเทคนิคไฟฟ้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเริ่มซ่อมเวลา 14.30 น. และคาดว่าแล้วเสร็จ 20.30น. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมให้เร็วที่สุด โดยบริเวณถนนพลพิชัยจากแยกถนนศรีภูวนาถ ถึง ถนนเพชรเกษม และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง น้ำจะไม่ไหลจนกว่าการซ่อมแซมจะลุล่วง ขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ชั้นพิเศษ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ประชาสัมพันธ์ฉุกเฉิน กปภ.หาดใหญ่ เร่งซ่อมท่อประปาแตกย่านพลพิชัย อ.หาดใหญ่