กรมบัญชีกลางชี้แจง ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ?

กรมบัญชีกลางชี้แจง ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง ?

วันที่ 28 ต.ค. 64 กรมบัญชีกลางแจงการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. – ธ.ค. 64 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

และค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพิ่มเติมอีก จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 นั้น กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ดังนี้ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

249436857 5059351740746383 8349876884616732137 N

– วงเงินซื้อสินค้า 700/800 บาทต่อเดือน (เป็นวงเงินเดิม 200/300 บาท และวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท)

– ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

– เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว “สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้แก่กลุ่มที่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 จากการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ”

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง

Next Post

สงขลา เปิดรายชื่อโรงเรียนพร้อมเปิดเรียน 13 แห่ง ส่วนพื้นที่แดงเปิดเรียน online

Thu Oct 28 , 2021
สงขลา เปิดรายชื่อโรงเรียนพร้อมเปิดเรียน 13 แห่ง ส่วนพื้นที่แดงเปิดเรียน online วันที่ 28 ต.ค. 64 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้กล่าวถึงการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ว่าได้ประชุมชี้แจ้งถึงนโยบายการเปิดภาคเรียน 2/2564 กับทุกโรงเรียนแล้วมอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าบางโรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเปิดเรียน onsite ในวันที่ 1 พฤศจิกายน มีจำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียน 1.รร.เขาแดงกุศลวิทยา 2.รร.สะบ้าย้อยวิทยา 3.รร.ปาดังติณสูลานนท์ 4.รร.กอบกุลวิทยาคม 5.รร.ไม้แก่นประชาอุทิศ 6.ทับช้างวิทยาคม 7.รร.ระโนดวิทยา 8. รร.ระโนด 9.รร.ตะเครี๊ยะวิทยา 10.รร.คลองแดนวิทยา 11. รร.สามบ่อวิทยา 12.รร.ธรรมโฆษิต 13. รร.กระแสสินธุ์วิทยา โรงเรียนที่ยังไม่พร้อม ให้โรงเรียนรายงาน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ถึงเหตุผลและความจำเป็น ส่วนที่โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ […]
ปกข่าว 01