สงขลาติด 14 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ศคบ.ชี้ต่างด้าวอาจพาเชื้อเข้าประเทศ

สงขลาติด 14 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ศคบ.ชี้ต่างด้าวอาจพาเชื้อเข้าประเทศ

วันที่ 23 ก.พ. 64 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
151632947 274504014167930 7320068888709229001 o HATYAITODAY
พื้นที่ควบคุม
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดตาก
จังหวัตนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัตสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง
จังหวัตกาญจนบุรี
จังหวัตฉะเชิงเทรา
จังหวัตชลบรี
จังหวัดขุมพร
จังหวัตนครนายก
จังหวัตนราชิวาส
จังหวัตพระนครศรือยุธยา
จังหวัตเพชรบุรี
จังหวัดยะลา
จังหวัดระนอง
จังหวัตระยอง
จังหวัดสงขสา
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนความคืบหน้าทางด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ เผยว่า อาการไม่พึงประสงค์ อาการแทรกซ้อนของวัคซีน ของโควิด-19 วัคซีนสาเหตุที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีน กล้ากล้ากลัวกลัวก็เพราะกลัวอาการแทรกซ้อนของวัคซีน จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังให้วัคซีนไปแล้ว 1 เดือนวัคซีนที่ใช้จะเป็นของ Pfizer และ Modena ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 13.7 ล้านโดส พบอาการแพ้แบบรุนแรง Ansphylaxis 4.5 คนใน 1 ล้านโดส

ไม่มีผู้เสียชีวิตจาก Anaphylaxis
152254925 274816327470032 1764291200658774190 o HATYAITODAY
แต่พบว่ามีผู้เสียชีวิต 113 คน แต่เมื่อตรวจจากการผ่าศพและจากรายงานของแพทย์ผู้ดูแลรักษาการเสียชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน (US CDC, MMWR report)โดยหลักการวัคซีน mRNA เป็นวัคซีนใหม่ มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากและขณะนี้วัคซีนในกลุ่มนี้มีการฉีดมากที่สุดวัคซีนไวรัสเวกเตอร์ เช่น AstraZeneca ในการศึกษาระยะที่ 3 จะเห็นว่าอาการข้างเคียงไม่ว่าเฉพาะที่หรือตามระบบของร่างกายพบน้อยกว่า
ส่วนวัคซีนเชื้อตายเช่นของจีน Sinovac Sinopharm โดยหลักการกระบวนวิธีการทำเหมือนวัคซีนอีกหลายชนิดในอดีตเช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโปลิโอ วัคซีนตับอักเสบเอ ด้วยกระบวนการดังกล่าว อาการข้างเคียงก็น่าจะสบายใจได้
สำหรับคนที่กลัวอาการข้างเคียงของวัคซีน Sinovac ที่กำลังจะเข้ามาฉีดในประเทศไทยก็ขอให้สบายใจได้ ฉีดวัคซีนให้ประชากรไทยมีภูมิต้านทานกันมากๆ เพื่อให้พ้นวิกฤตหรือฉีดวัคซีนเพื่อชาติและขอให้ทุกภาคส่วนพยายามนำเข้าวัคซีนมาให้มากและเร็วที่สุด เพื่อให้ภาวะต่างๆกลับคืนมาให้ได้โดยเร็ว
151587619 274835764134755 4585368767390576614 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 24 ก.พ. 64 บริเวณถนนแหลมสนอ่อน

Tue Feb 23 , 2021
สงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 24 ก.พ. 64 บริเวณถนนแหลมสนอ่อน การไฟฟ้ส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณถนนแหลมสนอ่อน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ตามบริเวณ ดังนี้ – บริเวณแหลมสนอ่อน ถึงหัวพญานาค ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา – บริเวณท่าแพขนานยนต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาจะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ HATYAITODAYNEWS   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01