ประกาศศูนย์อุตุฯ คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบตั้งแต่ 8-12 ม.ค. 64 ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากลมและฝนที่ตกหนัก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกหนึ่ง ซึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้ช่วงวันที่ 8-12 มกราคม 2564 โดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมาชลงมาทะเลมีคลื่นสูง 2-4เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ประกาศอุตุฯภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 ฝนตกหนักมีผลกระทบในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม 2564 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ลักษณะดังกล่าวทําให้ในช่วงวันที่ 5-7 มกราคม พ.ศ. 2564 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนล่างของภาคใต้ ในส่วนพื้นที่จังหวัดสงขลา เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอําเภอเมือง จะนะ เทพา และหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ําฝนสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

กรมอุตุประกาศฉบับที่ 6 เตือนฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก (มีผลกระทบวันที่ 24-25 ธ.ค. 63 ) ช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ได้เคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยในลักษณะดังกล่าว ส่งผลทําให้ในภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ซึ่งจังหวัดที่ฝนตกหนักมาก ได้แก่ บริเวณจังหวัดชุมพร, สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และจังหวัดฝนตกหนัก ได้แก่ บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ตอนล่างพัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ําฝนสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก และน้ําล้นตลิ่งสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

จ.สงขลามีเมฆมาก-ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ -19 ธ.ค. 63 ปชช.โปรดเตรียมพร้อมรับมือจากฝนตกหนัก วันนี้ 17/12/63 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ในพื้นที่ส่วนใหญ่ เมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 […]

จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วมขั้นวิกฤตในรอบ 30 ปี      สถานการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ยังคงมีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนทำให้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วม สำหรับในเขตเทศบาล ภาพรวมสถานการณ์ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง การให้ความช่วยเหลือมีความยากลำบาก เนื่องจากน้ำมีปริมาณที่สูงขึ้น และยังคงต้องตั้งรับน้ำที่ไหลมาจาก อ.คีรีวงและ อ.ลานสกา    แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ประสานการปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง เบื้องต้นจัดรถครัวสนามเข้ามาตั้งในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น พร้อมเร่งอพยพผู้คนที่ยังติดค้างมายังศูนย์อพยพโดยด่วน คาดว่าใช้เวลา 6-7 วันจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายและลดระดับลง แต่หากน้ำยังคงท่วมขังการเข้าช่วยเหลือคงจะมีความยากลำบากจะต้องใช้ยุทโธปกรณ์ ปรับแผนการปฏิบัติโดยทันที พร้อมทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคต่างๆและพลเมืองดี ต่างเร่งเข้าช่วยเหลือในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่างได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วและประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทั้ง 23 อำเภอ มีประชาชนได้รับเดือดร้อนแล้วกว่า 20,000 ครอบครัว หรือกว่า 60,000 คน ซึ่งนอกจากนี้ ถนนหลายสายใน 4 จังหวัดภาคใต้ […]

ประกาศศูนย์อุตุฯภาคใต้ฝั่งตะวันออกฉบับที่ 11 สงขลายังติดพื้นที่สีเหลือง ฝนตกหนัก       ในวันนี้ (3 ธันวาคม 2563) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุม บริเวณภาคใต้ตอนล่างได้เคลื่อนตัวทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว แต่ยังคงทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต่อเนื่อง จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ มีฝนตกหนักบางแห่ง : จังหวัดชุมพร พัทลุง และสงขลา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง : จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว โปรดระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ำฝนสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563  จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด     HATYAITODAYNEWS