ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.   เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผวจ.สข./ผอ.ศดธ.สข. ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12, สนง.ที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และอำเภอเทพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนร่วม 80 คน ถึงขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกโฉนดที่ดิน สำหรับบรรยากาศการชี้แจงทำความเข้าใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และหรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็นว่าใช้ระยะเวลานานมาก (กว่า 10 ปี) เนื่องจาก พื้นที่ข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมพัฒนาที่ดินว่า […]