Pgslot

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม. - HATYAITODAY

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ทับสิทธิ์เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.

  เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3 บ้านควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รอง ผวจ.สข./ผอ.ศดธ.สข. ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12, สนง.ที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และอำเภอเทพา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนร่วม 80 คน ถึงขั้นตอนการดำเนินการ ในการออกโฉนดที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ที่ดินทับที่เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.
สำหรับบรรยากาศการชี้แจงทำความเข้าใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สอบถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย และหรือแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกระบวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็นว่าใช้ระยะเวลานานมาก (กว่า 10 ปี) เนื่องจาก พื้นที่ข้างต้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกรมพัฒนาที่ดินว่า อยู่ในพื้นที่ที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติ ครม.หรือไม่
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาเทพา และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 พร้อมที่จะประสานและเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การออกโฉนดที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป
ในโอกาสนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาได้แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว และสำรวจเส้นทางระหว่างการปฏิบัติภารกิจ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์และประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ที่ดินทับที่เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม. ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ที่ดินทับที่เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม. ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ที่ดินทับที่เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม. ศูนย์ดำรงธรรมร่วมชี้แจงพี่น้องชาาวเทพาประเด็นการออกโฉนดที่ดินนานกว่า 10 ปี ที่ดินทับที่เขตป่าไม้ถาวรของมติ ครม.

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

Fri Nov 6 , 2020
สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง         นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสิงหนคร จัดอบรมกิจกรรมข้าวครบวงจร โครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดประตูเขียน อำเภอสิงหนคร สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทำการเกษตร 2.9 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3 แสนไร่ รองเป็นอันดับ 2 จากพื้นที่ปลูกยางพารา ผลผลิตข้าวรวม 2 แสนตันต่อปี เป็นข้าวชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าวหอมปทุมธานี 1 ข้าว กข.41 กข.43 กข.79 ข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้ยังมีข้าวพื้นเมือง ได้แก่ ข้าวช่อขิง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวลูกปลา ข้าวเฉี้ยง  โดยมีชาวบ้านเกษตรกรเป้าหมายจากอำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระเข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับข้าวพันธ์ุ กข43 ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การทดสอบความงอกและการดูแลรักษา การจัดการศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว จากวิทยากรศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวปัตตานี รวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์การปลูกข้าวพันธ์ […]
สนง.เกษตรสงขลาดันกิจกรรมข้าวครบวงจรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง