ด่านบูกิตกายูฮีตัม เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับไทยหลังจากปิดไป14วัน หลังจากที่ทางฝั่งมาเลเซียที่การพบผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจนน่าหวั่นใจ ทางประเทศมาเลเซียจึงมีประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเดินทางเข้าออกผ่านด่านบูกิตกายูฮิตัม เป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ตรงข้ามกับด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12 กันยายนถึง 25 กันยายน 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากในรัฐเคดาห์ขณะนี้พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในมาเลเซียกว่า 100 คน ทางการมาเลเซียจึงต้องระงับการเดินทางเข้า-ออกประเทศทางด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเคดาห์ชั่วคราว นั้น ซึ่งวันนี้ทางประเทศไทยได้กลับมาเปิดด่านบูกิตกายูฮีตัม และด่านพรมแดนสะเดา เปิดให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย เดินทางกลับประเทศไทยได้แล้ว หลังจากปิดไป 14 วัน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในมาเลเซีย โดยวันนี้ มียอดผู้ลงทะเบียนผ่านทางด่านพรมแดนสะเดา 14 ราย ด้าน จนท.ศุลกากรสะเดา ตชด.437 ทารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5 ตม.สงขลา ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรารถบรรทุกเพื่อป้องกัน การลักลอบนำพาสิ่งผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามสามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทาง ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า ‘fit to travel’ ที่มีอายุไม่เกิน 72 […]