ปฏิบัติการ “ทวงคืนที่ดินให้คุณจะนะ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ      วันนี้ 12/2/64 เวลา 11.00 น. ทางเฟสบุ๊คคุณ Somboon Khamhang ได้โพสต์รูปภาพเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวจะนะและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร ปฏิบัติการ “ทวงคืนที่ดินให้คุณจะนะ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ว่าการอำเภอจะนะ    ซึ่งกล่าวว่า ” ณ เวลานี้ กลุ่มทุนที่อยากจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ได้กว้านซื้อที่ดินไปแล้วเกือบ 20,000 ไร่ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ซึ่งเกินกว่าจำนวนพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ประกาศไว้ว่าจะใช้ที่เพียง 16,700 ไร่ ส่วนหนึ่งได้ใช้วิธีการอันฉ้อฉล เข้าแย่งยึดพื้นที่เหล่านั้น จนทำให้มีข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มทุนจำนวนหลายกรณี นี่คือการเข้ายึดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนครั้งมโหฬารของประเทศไทย […]

ศาลยุติธรรมรับฟ้องคดี บ.ทีพีไอฯ ออกเอกสารสิทธิโครงการนิคมฯ จะนะ ทับซ้อนที่ดินชาวบ้าน     เมื่อวานนี้ 1/2/64 เวลาประมาณช่วงบ่าย ชาวบ้านจากอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 5 ราย พร้อมทนายความจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ และนักศึกษาจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย (Law Long Beach) ได้เดินทางไปศาลจังหวัดนาทวี เพื่อยื่นฟ้องบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก ออกทับที่ดินที่ทำกินมาก่อนการออกเอกสารสิทธิดังกล่าว กรณีนี้ เกิดจากเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินซึ่งถือเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ตัวแทนของบริษัทได้นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจ เพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดแทน น.ส.3ก เมื่อไปถึงที่ดินซึ่งมีชาวบ้านครอบครองอยู่ มีชาวบ้านอย่างน้อย 5 […]

มติ ครม.รับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น จากที่ประชาชนชาวจะนะ เรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุติ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งเมื่อวานนี้ 18. ธ. ค. 63 มติคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น ดังนี้  1. เสนอให้ยกเลิกมติ ครม.ที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทุกฉบับ และให้คณะกรรมการผังเมืองและกรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกกระบวนการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 รวมถึงหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เป็นเจ้าของโครงการ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯ จะต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  2. เสนอให้จัดให้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จังหวัดสงขลา โดยแต่งตั้งคณะทำงาน ที่มีสัดส่วนของภาคประชาชนและนักวิชาการที่เหมาะสม ตามที่ภาคประชาชนเสนอ เพื่อร่วมวางกรอบการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งการคัดเลือกผู้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย อีกทั้งกระบวนการตรวจสอบและการให้ความเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและนักวิชาการด้วย              ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (มี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานกรรมการ) รับรายงานผลการหารือฯ ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนโดยด่วนและนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป HATYAITODAYNEWS อ้างอิงจาก : กรมประชาสัมพันธ์

เทพาระดมพล! มุ่งสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล หนุนพี่น้องจะนะยกเลิกมติครม.นิคมฯ     วันนี้ 13 ธันวาคม 2563 ชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระดมชาวบ้าน เพื่อเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะที่ไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งได้เดินทางเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่กำลังจะรื้อฟื้น     วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาก็ได้มี การชุมนุมรวมพล เกิดขึ้นที่คลองสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีชาวประมงพื้นบ้านจะนะ ได้ปรับเปลี่ยนเรือประมงใหม่และมารวมตัวกันเป็นกองทัพขนาดย่อม เพื่อบ่งบอกว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับนิคมอุตสาหกรรมจะนะ และหากรัฐบาลยังนั่งเฉย ยังดำเนินโครงการต่อไป ชาวบ้านก็พร้อมที่จะระดมกำลัง เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะเช่นกัน     ทั้งนี้ ชาวบ้านอำเภอเทพา นอกจากการขึ้นไปกรุงเทพมหานคร ไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนพี่น้องชาวจะนะแล้ว ยังไปเพื่อไปแสดงเจตจำนงค์ต่อรัฐบาลในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา […]

แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง     วันนี้ 13/12/2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังม็อบพี่น้องชาวอำเภอจะนะเพื่อนมาพูดคุยเจรจา ที่ได้เดินทางมาตั้งม๊อบหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 10/12/2563 ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันเจตนารมณ์สื่อสารต่อสาธารณะให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ     นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นำทีมข้าราชการมาที่ม็อบของพี่น้องชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินข้อเรียกร้องของชาวบ้าน และขอให้ชาวบ้านย้ายออกจากบริเวณตู้คอนเทนเนอร์กำแพงเมืองไทย เพื่อเปิดทางให้สามารถเปิดการจราจรในวันจันทร์ได้​       การอ้างการจราจรนั้น ทำให้ชาวบ้านมีความลำบากใจพอสมควร ​ แต่หากย้ายเข้าไปอยู่ในมุมอับ จะมีผลให้อํานาจในการต่อรองของชาวบ้านลดลง ทำเลที่ดีที่สุด น่าจะเป็นประตู 1 หน้าทำเนียบรัฐบาล สิ่งไม่กีดขวางการจราจร และสามารถกดดันรัฐบาลได้ด้วย        อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในการเจรจานั้นของฝั่งพี่น้องชาวจะนะชัดเจนว่า​ “ขอให้รัฐบาลยุติโครงการทั้งหมดโดยสิ้นเชิง” และ​ “หากรัฐบาลยังยืนยันอยากจะสร้าง ก็ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่​ การตั้งทีมมาศึกษาศักยภาพความเป็นจะนะแล้วออกแบบสิ่งที่ควรจะเป็นร่วมกัน” ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีเหตุมีผลอย่างที่สุดและยืนยันว่าจะไม่ยอมลดข้อเรียกร้อง เพราะหากโครงการของรัฐบาลนั้นประสบความสำเร็จ […]

กองทัพเรือประมงพื้นบ้าน​ ประกาศไม่เอานิคมฯจะนะ หนุนเสริมการเคลื่อนไหวของพี่น้องที่กรุงเทพฯ     วันนี้ 12/12/2563 มีการชุมนุมโดยชาวประมงพื้นบ้านจะนะ ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนสถานะของเรือประมงพื้นบ้านมาเป็นกองทัพเรือขนาดย่อม เพื่อเป็นการประกาศต่อรัฐบาลว่า ชาวประมงพื้นบ้านไม่สนับสนุนและขอให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีพี่น้องชาวบ้านจะนะ ได้ขึ้นไปกรุงเทพ เข้าพื้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลก่อนแล้ว      การชุมนุมรวมพล เกิดขึ้นที่คลองสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีชาวประมงพื้นบ้านจะนะ ได้ปรับเปลี่ยนเรือประมงใหม่และมารวมตัวกันเป็นกองทัพขนาดย่อม เป็นสัญญาณว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ รัฐบาลตั้งอำเภอจะนะให้เป็นผังสีม่วงแห่งอุตสาหกรรม ตามที่รัฐบาลคสช.ผนวกกับTPI   ถ้าหากมีอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึก และโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้น จะทำให้ทะเลจะนะหายไป และหากจะต้องทำท่าเรือน้ำลึก สำหรับเรือใหญ่ที่เข้ามาส่งสินค้าหรือก๊าซทุกๆวัน จำเป็นที่ต้องขุดทะเลให้ลึกมากกว่า 16 เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบเสียหายต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก     ทั้งนี้ หากรัฐบาลยังดื้อดึง เลือกที่จะดำเนินการสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะต่อไป พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านก็พร้อมที่จะรวมตัวชุมนุมกันอย่างสงบ โดยปราศจากอาวุธและขึ้นไปสมทบกับพี่น้องชาวบ้านจะนะอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาล ในกรุงเทพมหานคร     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง :  นพ.สุภัทร […]