แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง

แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง

    วันนี้ 13/12/2563 นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังม็อบพี่น้องชาวอำเภอจะนะเพื่อนมาพูดคุยเจรจา ที่ได้เดินทางมาตั้งม๊อบหน้าทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 10/12/2563 ที่ผ่านมา เพื่อยืนยันเจตนารมณ์สื่อสารต่อสาธารณะให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

 

แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง

 

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นำทีมข้าราชการมาที่ม็อบของพี่น้องชาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินข้อเรียกร้องของชาวบ้าน และขอให้ชาวบ้านย้ายออกจากบริเวณตู้คอนเทนเนอร์กำแพงเมืองไทย เพื่อเปิดทางให้สามารถเปิดการจราจรในวันจันทร์ได้​

 

แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง

    การอ้างการจราจรนั้น ทำให้ชาวบ้านมีความลำบากใจพอสมควร ​ แต่หากย้ายเข้าไปอยู่ในมุมอับ จะมีผลให้อํานาจในการต่อรองของชาวบ้านลดลง ทำเลที่ดีที่สุด น่าจะเป็นประตู 1 หน้าทำเนียบรัฐบาล สิ่งไม่กีดขวางการจราจร และสามารถกดดันรัฐบาลได้ด้วย

แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง   แรมโบ้อีสานนำทีมข้าราชการมาเจรจา พี่น้องชาวจะนะยืนยันไม่ลดข้อเรียกร้อง

     อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในการเจรจานั้นของฝั่งพี่น้องชาวจะนะชัดเจนว่า​ “ขอให้รัฐบาลยุติโครงการทั้งหมดโดยสิ้นเชิง” และ​ “หากรัฐบาลยังยืนยันอยากจะสร้าง ก็ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่​ การตั้งทีมมาศึกษาศักยภาพความเป็นจะนะแล้วออกแบบสิ่งที่ควรจะเป็นร่วมกัน” ซึ่งเป็นข้อเสนอที่มีเหตุมีผลอย่างที่สุดและยืนยันว่าจะไม่ยอมลดข้อเรียกร้อง เพราะหากโครงการของรัฐบาลนั้นประสบความสำเร็จ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อนายทุนแล้ว ยังสร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศในบริเวณนั้น รวมไปถึงอาชีพของพี่น้องชาวจะนะด้วย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง :  นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

Next Post

เกษตรฯมันสำปะหลังเฮ! โครงการประกันรายได้ประจำปี 2563/64

Sun Dec 13 , 2020
เกษตรฯมันสำปะหลังเฮ! โครงการประกันรายได้ประจำปี 2563/64     วันนี้ 13/12/2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดโครงการ ประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคามันสำปะหลัง ที่เหมาะสมกับราคาตลาด โดยใช้กลไกทางการตลาดในการสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาว     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เล็งเห็นถึงประโยชน์ ความเหมาะสมและราคาตลาดของมันสำปะหลัง จึงจัดโครงการขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทำให้มันสำปะหลังนั้นได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาดทั่ว โดยมีกลไกตลาดในการสร้างเสถียรภาพให้กับราคาของมันสำปะหลังในระยะยาว ซึ่งจุดนี้จะทำให้ลดภาลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร    โดยโครงการนี้มีเงื่อนไขคือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2563/2564 กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีช่วงเวลาการเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ,เกษตรกรจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังด้วยตนเอง และกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร ,สามารถรับสิทธิ์ได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไว้ไม่น้อยกว่า8 เดือน     ราคาเป้าหมาย ณ หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท  […]
เกษตรกรมันสำปะหลัง ได้เฮ! กับโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64