จ.สงขลา เกิดเหตุบ้านเรือนในพื้นที่อ.ระโนดจำนวน 12 หลัง สภาพแตกร้าว วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงาน กกพ.เขต 12 อำเภอระโนด ผู้ร้องและผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งหลังจากมีการประชุม ทางคณะ ฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่นำโดย นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด โดยมีเจ้าของบ้านแต่ละหลังเป็นผู้นำตรวจสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด มีบ้านเรือนจำนวน 12 หลัง สภาพแตกร้าวและทรุดตัว แต่ไม่สามารถที่จะระบุได้แน่ชัดว่ามาจากการสั่นสะเทือนของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเนื่องจากอาจจะมีสาเหตุและหรือปัจจัยอื่นๆในชั้นนี้ โดยทางคณะที่ร่วมตรวจจึงเห็นควรทำการสำรวจความเสียหายของบ้านแต่ละหลังอย่างละเอียด ว่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมอย่างไร และใช้งบประมาณดำเนินการเท่าไหร่ เพื่อจะได้เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยในตอนนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาชได้ติดตามความคืบหน้าเบื้องต้นแล้ว พร้อมเตรียมนัดผู้เกี่ยวข้องร่วมลงตรวจสภาพบ้านเรือนดังกล่าวในวันที่ […]