รถไฟสายใต้ส่วนหนึ่งหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด วันที่ 27 เม.ย. 64 การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รถสายใต้ส่วนหนึ่งจะหยุดให้บริการ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายนิติ ชัยภูมิ รักษาการนายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวบางขบวน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสายใต้จะงดให้บริการดังนี้ ขบวนรถด่วนพิเศษ กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารักถ์ กรุงเทพ-หาดใหญ่ ขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพ-ตรัง ขบวนรถดีเซลราง หาดใหญ่-สุไหงโก-ลก ขบวนท้องถิ่น นครศรีธรรมราช-ยะลา โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30เมษายน 2564เป็นต้นไป ส่วนขบวนรถเร็วกรุงเทพ-สุไหงโก-ลก และขบวนท้องถิ่นขบวนอื่นๆยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้แล้วสามารถคืนตั๋ว พร้อมรับเงินคืนเต็มจำนวนได้  สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงวันที่ 19-30 เม.ย.64 เพื่อสนับสนุนนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล พร้อมใช้มาตรการดูแลทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1690 HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฯเพิ่มขบวนสายใต้จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564      นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ    การรถไฟฯ พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้ สายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี – ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี […]

การรถไฟฯ ปรับโฉมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ป้องกันการสร้างฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพร้อมใช้ B20 สำหรับรถไฟเพื่อประชาชน นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการลดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมกับให้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อสั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การรถไฟฯ ได้ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการลดฝุ่นละอองตามนโยบายของกระทรวงการคมนาคมอย่างเร่งด่วน โดยสั่งให้กวดขันโรงรถจักร โรงซ่อมรถจักร และโรงซ่อมรถโดยสาร ระมัดระวังการดำเนินกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดปัญหาการสร้างฝุ่นละออง รวมถึง ควบคุมพื้นที่การซ่อมบำรุงให้อยู่ในเขตโรงงานหรือมีพื้นที่เฉพาะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล เข้ามาดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ ขณะเดียวกัน การรถไฟฯ ยังได้คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบหมายให้ฝ่ายการช่างกลของการรถไฟฯ พัฒนาระบบรถพาวเวอร์คาร์ เพื่อใช้สำหรับจ่ายไฟไปในขบวนรถโดยสารทั้งขบวน ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตลอดจนได้ดำเนินการนำเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 มาทดสอบในการเดินรถขบวนรถโดยสารเพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษ และการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ พร้อมกับเข้มงวดกวดขันการเฝ้าระวังสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่โรงรถจักร โรงซ่อมรถจักร และโรงซ่อมรถโดยสาร รวมถึงพื้นที่ก่อสร้างโครงการต่างๆของการรถไฟฯ ทั่วประเทศ […]

รถไฟเส้นทางสายใต้ เปิดให้บริการรถไฟทางไกลได้ตามปกติแล้ว หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย วันที่ 6 ธ.ค. 63 การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถ เส้นทางรถไฟสายใต้ โดยให้ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทาง – ปลายทางเป็นที่สถานีชุมทางทุ่งสง และทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ต่อไป เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งสำหรับความคืบหน้าขณะนี้ระดับน้ำได้ลดลงสถานการณ์เกือบเข้าสู่ภาวะปกติ ก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมทางรถไฟและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้ว   ทั้งนี้สามารถเปิดให้บริการรถทางไกลได้ตามปกติในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เพิ่มเติมจำนวน 10 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ […]

การรถไฟไทยสายใต้ปรับแผนการเดินรถ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมคืนเงินค่าตั๋วหากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทาง     การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์มีพายุในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ยังคงมีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมีมวลน้ำท่วมสูงไหลเข้าท่วมทางรถไฟ น้ำไหลเซาะหินโรยทาง และสถานีร่อนพิบูลย์ – ช่องเขา อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธธรรมราช เกิดเหตุน้ำท่วมทางรถไฟ หลักกิโลเมตรที่ 757 ในย่านสถานีชุมทางทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้ขบวนรถเส้นทางดังกล่าวไม่สามารถผ่านได้  ดังนั้น การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเดินรถสถานีต้นทางปลายทางขบวนรถที่มีปลายทางสถานีตรัง กันตังและนครศรีธรรมราช และงดเดินขบวนรถบางขบวนในเส้นทางสายใต้ จำนวน 12 ขบวน สำหรับขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนประกอบด้วย * ขบวนรถที่งดให้บริการ ประกอบด้วย 1. ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ – ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ […]

วันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ขบวนกรุงเทพฯ- 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้โดยสารหนาแน่นเต็มทุกขบวน     เมื่อเช้านี้ 20 พ.ย. 63 มีผู้โดยสารแน่นทั้งขบวน และทันทีที่เข้าสู่สถานีรถไฟหาดใหญ่ ผู้โดยสารทุกคนจะต้องเข้าสู่การคัดครองโควิด-19 ทุกคนในช่องทางขาออก บรรยากาศการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่19-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จ.สงขลนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะขบวนรถไฟเส้นทางขึ้นล่องกรุงเทพฯ-3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งรถด่วน และรถเร็ว มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นเพื่อออกไปท่องเที่ยวตามจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ในภาคใต้ และกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว เช่น ขบวนรถเร็ว 171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ซึ่งเดินทางถึงสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่เมื่อเวลาประมาณ 07.40 น.   โดยทางสถานีฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่รถไฟ เจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยดูแลอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้ง ยังคงมีมาตรการวิถีใหม่ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ลงชื่อ-นามสกุล สแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” และ […]

joker gaming

microgaming slot

slot wild west gold

spaceman slot

slot server thailand

mahjong ways scatter

habanero slot

spaceman slot

slot deposit 10 ribu

bonus new member

https://chiapastodoincluido.com/slot-mahjong-ways/

slot roma

pyramid slot

https://ratlscontracting.com/wp-content/slot-demo-gatot-kaca-1000/

bonus new member

slot demo zeus vs hades

kakek zeus slot

slot qris 5000

wisdom of athena slot

demo aztec gems

thor slot

5 lions slot

wisdom of athena slot

bonus new member

https://gamesforcities.com/olympus1000/

gates of olympus 1000

starlight princess 1000

slot thailand

slot wild west gold slot

slot sugar rush

scater hitam mahjong

demo starlight princes 1000

slot qris

mahjong wins slot

https://bakkerdejager.nl/wp-content/joker123/

https://bakkerdejager.nl/wp-content/joker123/

lucky neko slot

koi gate slot

gates of gatot kaca slot

aztec gems slot

wild bounty showdown slot

olympus 1000

joker123 login

slot joker123

joker123

https://gamesforcities.com/candy-blitz/

https://gamesforcities.com/joker123/

sweet bonanza

https://bergeijk-centraal.nl/wp-content/sweet-bonanza/

https://bergeijk-centraal.nl/wp-content/spaceman-slot/

https://infinitecor.com/wp-content/spaceman-slot/

https://misionformarte.com/slot-deposit-10-ribu/

https://xn--l3cbf5b8bb8a2iwa0d4b.com/wp-content/slot-deposit-10-ribu/

kakek zeus

slot gacor 88

https://dtorjaimag.com/

bandito slot

https://longhursthealth.co.nz/

spaceman slot

https://punjabconstabulary.gov.pk/

https://www.norenkai.net/