การรถไฟฯ เพิ่มขบวนสายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การรถไฟฯเพิ่มขบวนสายใต้จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

     นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ
อาจเป็นรูปภาพของ รถไฟ และทางรถไฟ
   การรถไฟฯ พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียด ดังนี้
  • สายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
– ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี
– ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
  • สายเหนือ จำนวน 10 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
– ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา
– ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
– ขบวนรถชานเมืองที่ 303 กรุงเทพ – ลพบุรี เปลี่ยนเป็น อยุธยา – ลพบุรี
– ขบวนรถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – กรุงเทพ
– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
– ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – แก่งคอย เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อยุธยา
– ขบวนรถธรรมดาที่ 210 บ้านตาคลี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – อยุธยา
  • สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 6 ขบวน
– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี
– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี – สำโรงทาบ – นครราชสีมา
– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ขบวน
-ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
  • สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
– ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
– ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ
  ทั้งนี้ การปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ้างอิง : พีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

Next Post

นายกแบน "สานงานต่อ ก่องานใหม่" เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ

Fri Jan 29 , 2021
นายกแบน “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ   เมื่อวานนี้ 28/1/64 เวลา 19:00 น. ที่โรงแรมบีแบรนด์ อ.เมือง จ.สงขลา ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้เปิดตัวการลงสมัครเลือกตั้งเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำโดยนายประสงค์ บริรักษ์หรือ “นายกแบน” นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา คนปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหน่งในอีกไม่นาน โดยครั้งนี้นำทีมผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเปิดตัว “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ภายใต้สโลแกน “สานงานต่อ ก่องานใหม่”  ในงานเปิดตัว ทีมพัฒนาเขารูปช้าง ได้ร่วมกันปราศัยและเปิดวิดิทัศน์ นำเสนอผลงานตลอดระยะเวลาการครองตำแหน่งทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง 17 ปี ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัลในด้านธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ไม่ว่าจะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภ จนทำให้เมืองเขารูปช้างมีการเปลี่ยนแปลงเจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจและสังคม คุณภาพชีวิต ตลอดจนผลงานการพัฒนานวัตกรรมดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และการศึกษาได้พัฒนาโรงเรียนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึง 3 ภาษา และจะผลักดันให้สร้างโรงเรียนระดับมัธยมเพื่อสานต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ได้มีสถานที่เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การเปิดตัวทีมบริหารและทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลของ “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ครั้งนี้ […]
นายกแบน "สานงานต่อ ก่องานใหม่" เปิดตัวทีมพัฒนาเขารูปช้างพร้อมพัฒนาเมืองเขารูปช้างร่วมกับประชาชนต่อ