ผ้าบาติกสงขลาสินค้า OTOP อัตลักษณ์โชว์ลวดลายเด่นสะดุดตาของจังหวัดสงขลา     วิถีแนวคิดการปรับตัวของสินค้า OTOP ผ้าบาติกสงขลา ที่ถ่ายทอดลวดลายเอกลักษณ์แปลกใหม่สะดุดตา เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ในปัจจุบันก้าวทันโลกแฟชั่น ซึ่งร้านหนึ่งที่อยู่คู่ชาวสงขลามานาน คือ ร้านสงขลาบาติก โดยเมื่อพูดถึงผ้าบาติกมักนึกถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะเอกลักษณ์ทางผืนผ้าที่โดดเด่น ด้วยลวดลายสีสันและเรื่องราวบรรยากาศของชายทะเล หากจะกล่าวถึงจุดเริ่มแรกของการทำบาติกในประเทศไทยนั้น เริ่มมาจากการทำผ้าบาติกลายพิมพ์เทียนมาก่อน  ในยุคแรกใช้วิธีแกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันสำปะหลังมาทำ เป็นแม่พิมพ์ต่อมาได้ใช้แม่พิมพ์โลหะที่ผลิตในรัฐกลันตันที่ประเทศมาเลเซีย  ดังนั้นลายผ้ายุคแรกจึงมีลักษณะศิลปะแบบมาเลเซีย ต่อมาในปลายปี ๒๕๒๓ ได้เริ่มมีการทำผ้าบาติกลายเขียนระบายสี (PaintingBatik) ซึ่งเป็นผ้าติกที่เขียนลายเทียนด้วยจันติ้ง (Canting) ระบายสีลวดลายบนผืนผ้าทั้งผืนด้วยพู่กันโดยไม่มีการย้อมสีนั้นเอง จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่มีการตอบรับดีมาจนถึงวันนี้ คุณสุรศักดิ์ ศิริโวหาร หรือที่รู้จักกันดีในหมู่ลูกค้าชื่อ “คุณปุ๊” เก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์มาจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปะศาสตร์ คบ.คณะครุศาสตร์ เรียนจบแล้วก็เป็นอาจารย์ ก่อนที่จะลาออกมาเปิดร้าน ทำธุรกิจผ้าบาติกเต็มตัว สำหรับการกล่าวถึงร้าน “สงขลา บาติก” เปิดมานานกว่า 20 ปีแล้ว มีเครื่องหมายการค้าที่ได้มาตรฐานความถูกต้องและมีคุณภาพ มี Brand สินค้าเป็นของตัวเอง ทำให้สินค้าดูมีคุณภาพและยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสงขลา […]