ผู้ว่าฯ พัทลุงยันโครงการสะพานเชื่อมจ.พัทลุง- จ.สงขลา เป็นประโยชน์ในเชิงบวกหลังฟังความเห็นจากปชช.และทุกภาคส่วนครั้งสุดท้าย วันนี้ 26 ม.ค. 64 ที่โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชนชาวจังหวัดพัทลุง รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด ( EIA ) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยัง ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ตามแนวก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาผ่านพื้นที่อนุรักษ์ เขตห้ามล่าล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกรอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะต้องทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA ) เพื่อนำไปใช้ประกอบผลการศึกษาโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจากการโครงการนี้ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นทั้ง 2 จังหวัด […]

เตรียมอนุมัติงบ 4,500 ล้านบาท สร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา-พัทลุง หลังศึกษาความเหมาะสมของ EIA วันที่ 26 ม.ค. 64 ทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่จะเชื่อมกับจังหวัดพัทลุง-จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการลดระยะทางจาก 90 กิโลเมตร ให้เหลือแค่เพียง 10-15 กิโลเมตร และสามารถลดเวลาการเดินทางจาก 2 ชม. เหลือเพียง 10-15 นาที ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยง เมืองจากฝั่งถนนเอเชีย (สาย 41) เข้าสู่ถนนเลียบชายทะเลอ่าวไทย บนถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา (สาย 408) รูปแบบสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาโครงสร้างสะพาน ประกอบด้วย 1) ส่วนของสะพานช่วงหลัก (Main Span) ที่มีความยาวช่วงสะพานยาวเป็นพิเศษมีความกว้างช่องลอดสุทธิเพื่อการเดินเรือไม่น้อยกว่า 120 เมตร และมีความสูงไม่น้อยกว่า18 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลสูงสุด โดยรูปแบบของสะพานช่วงหลัก คือ สะพานดานขึง (Extradosed Bridge) รูปแบบเสาใช้แนวคิดจากท่ารำโนราห์ […]

เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมความคิดเห็น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา เชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา เชื่อมพัทลุง-สงขลา วันที่ 26-27 มกราคม 64 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเมืองจากฝั่งถนนเอเชีย (สาย 41) เข้าสู่ถนนเลียบชายทะเลอ่าวไทยบนถนนนครศรีธรรมราช-สงขลา (สาย 408) จะช่วยลดระยะการเดินทางระหว่าง เมืองทั้ง 2 ด้านของสะพานจาก 90 กิโลเมตรเหลือเพียง 10 กิโลเมตร เชื่อมโยงเมือง ทั้ง 2 ด้านเข้าด้วยกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้1. วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมศิวารอยัล โฮเท็ล ตำบลคูหาสวรรค์ […]