คนละครึ่งเฟส 2 สิทธิเต็มตั้งแต่ 10 นาทีแรก ปชช.พบปัญหารอรับ OTP นานจนสิทธิเต็ม วันที่ 20 ม.ค. 64 ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 2 รอบเก็บตกในจำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์เต็มตั้งแต่ 10 นาทีแรกโดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 6.00 น. ทั้งนี้ทางประชาชนในบางส่วนได้พบปัญหาการลงทะเบียนในครั้งนี้คือ ข้อความรหัสยืนยันตัวตน หรือ OTP นานโดยใช้เวลากว่าที่ข้อความจะเข้าประมาณ 5-10 นาที ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันกับครั้งที่ผ่านมา และเมื่อข้อความ OTP เข้าก็พบว่าสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจำนวนสิทธิ์ได้เต็มแล้ว และทางรัฐบาลได้มีโครงการเราชนะ โดยเป็นโครงการใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อแจกเงินเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่ เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะมารายงานให้ทราบอีกครั้ง HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : คนละครึ่ง

เตรียมตัวให้พร้อม 20 ม.ค. 64 นี้ เปิดลงทะเบียนคนละครึ่ง เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64 วันที่ 14 ม.ค. 64 ทางกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งลงทะเบียนรับสิทธิ์ จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ ในวันที่ 20 ม.ค. 64 และสามารถเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 64 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งมาก่อน และผู้ประสงค์จะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิมาตรการช้อปดีมีคืน   ทั้งนี้จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ HATYAITODAYNEWS

โครงการคนละครึ่ง เปิดรายละเอียดวิธีรับเงิน 500 เพิ่ม สำหรับผู้มีสิทธิคนละครึ่งเฟสแรก ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ และจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพิ่มอีก 5 ล้านคน ในวันที่ 16 ธันวาคม และเริ่มใช้เงินในวันที่ 1 มกราคม ไปจนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยได้วงเงินใช้จ่ายคนละครึ่งคนละ 3,500 บาท สำหรับผู้ที่รับสิทธิเฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม จะมีข้อความให้ไปทางโทรศัพท์ให้ยืนยันเข้าร่วมเฟส 2 ซึ่งหากเข้าร่วมจะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท ในวันที่ 1 มกราคม และใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม ทั้งวงเงินเก่าที่ได้ 3,000 บาท และยังใช้ไม่หมด และวงเงินเก่าที่ได้ใหม่อีก 500 บาท […]

10 ล้านสิทธิ เฮ คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มวงเงิน เตรียมให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมเฟสแรกโดยอัตโนมัติ     ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ลงทะเบียนผ่านทาง www.คนละครึ่ง.com จำกัดเพียง 10 ล้านสิทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบรับโครงการคนละครึ่งดีมาก เปิดให้ลงทะเบียนทั้ง 3 รอบเต็มภายในไม่ถึง 2 ชั่วโมง  ทาง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง จึงออกมาเผยความคืบหน้า โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ว่า ล่าสุดมอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย รวบรวมจำนวนผู้ที่เข้ามาลงทะเบียนและผู้ที่มีความสนใจ เพื่อใช้เป็นจำนวนอ้างอิงในการเปิดให้ลงทะเบียนเฟส 2 ในเดือน […]

ปชช.เตรียมเฮ ! กระทรวงการคลัง เผยโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ผู้ที่ได้สิทธิเฟส 1 สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ วันที่ 16 พ.ย. 63 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยเบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟสแรก สามารถขอใช้สิทธิเฟส 2 ต่อได้ แต่มีเงื่อนไข คือ คนที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนส่วนในเฟส 2 กระทรวงการคลังจะมีปุ่ม หรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟส 2 โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิเฟส 2 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง คือ ไม่ได้รับเงิน 3,000 บาท เหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิเฟสแรก ทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้ทั้งเรื่องวงเงิน และจำนวนสิทธิจะขยายเพิ่ม โดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอ สำหรับเงินที่ใช้ในโครงการเฟส […]

คุณสมบัติ ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก 11 พ.ย. นี้ วันที่ 10 พ.ย. 63 นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ย. 63 นี้ ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00น. ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง จนกว่าจะครบจำนวน สิทธิ์คงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนด 14 วัน นำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ์ คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน  เป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งมาก่อน หรือ เป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ สัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้ อย่างไรก็ตามประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ 10 ล้านคนแล้ว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม […]